Opdrachtgevers:

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

donderdag 6 juli 2017

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Sinds 1 juli zijn er meerdere wetten en regels gewijzigd op het gebied van HR. De wijziging van de Arbowet springt het meest in het oog, maar er zijn ook nog andere wetswijzigingen. 

Arbowet vernieuwd
Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werknemers kunnen nu bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. En ze kunnen een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.

De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) moet werkgevers en werknemers meer betrekken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie).

In de nieuwe Arbowet zijn de volgende maatregelen aangepast:

Basiscontract arbodienstverlening: werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Sinds 1 juli is zo’n basiscontract verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Duidelijkere rol preventiemedewerker: naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Spreekuur bedrijfsarts: iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Second opinion: twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

Op het Arboportaal staat meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet.


Wettelijk minimumloon omhoog
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 juli 2017 gestegen. Klik hier voor de tabel.

Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel Het minimumjeugdloonvoordeel voor 18- tot en met 21-jarigen betaalt de Belastingdienst automatisch aan u uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV. U krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als 2018. U hoeft daarvoor niets te doen. Klik hier voor de Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers

Geen pensioen meer in eigen beheer
Sinds 1 juli 2017 kan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. De DGA kan geen bedragen meer toevoegen aan pensioenvoorzieningen die eerder in eigen beheer zijn gevormd.

Vanaf 1 april zijn er al maatregelen van kracht voor het uitfaseren van zulke pensioenen. De DGA kan zijn opgebouwde pensioenrechten afkopen of omzetten in een zogenoemde oudedagsverplichting. Daarvoor heeft de DGA tot en met 2019 de tijd. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten