Opdrachtgevers:

Vakgroepen

Vakgroepen

Een vakgroep is de denktank. Zij is een vertegenwoordiging van een groep leden van Branchevereniging VHG die op eigen verzoek door VHG bij die vakgroep is ingedeeld. De vakgroepleden van de vakgroepen Hoveniers, Groenvoorzieners, Dak- en gevelbegroeners, Boomspecialisten en Interieurbeplanters kiezen uit hun midden een bestuur. Deze bestaat uit tenminste drie leden waaronder tenminste een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur van de vakgroep Hoveniers wordt gevormd door negen mensen. Iedere regionale afdeling vaardigt één vertegenwoordiger af. Bij de vorming van het bestuur ingaande 11 april 2006 hebben de sectorverenigingen eenmalig de voordracht van het bestuur van deze vakgroepen gedaan.

De vakgroep bepaalt zelf hoeveel keer zij bij elkaar komt. Minimaal komt zij één keer per jaar bij elkaar. Alle vakgroepen krijgen ondersteuning vanuit het Landelijk Bureau door een vakgroepsecretaris. De vakgroep stelt op basis van een analyse van de economische factoren en de markt in het verleden en het heden een scenario op voor de toekomst (5 jaar). Dit scenario vormt het uitgangspunt voor een vakgroepplan waar visie, omgevingsfactoren, missie, doelstelling, strategie, activiteiten en begroting in zijn opgenomen. De vijf plannen van de vakgroepen vormen te samen 60% van het businessplan van VHG. Binnen de vakgroepen zijn portefeuillehouders benoemd op de volgende gebieden: cao, onderwijs, communicatie, sociale zaken en economische zaken.

 

 

Hoveniers

Met circa 880 aangesloten bedrijven is VHG Vakgroep Hoveniers de grootste vakgroep binnen VHG. De bedrijven zijn gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ook ontwerp en advies behoren tot de diensten. De hoveniersbedrijven werken voor particulieren, bedrijven, instellingen en overheid. 
VHG Vakgroep Hoveniers maakt zich sterk voor goed groen onderwijs, promotie van het vak en het vakmanschap. Die erkenning zal de komende jaren toenemen, waardoor het imago van onze sector verandert. Belangrijk speerpunt is ook de aandacht voor de leden.

Meer

Interieurbeplanters

Binnen VHG Vakgroep Interieurbeplanters zijn 30 toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd. De vakgroep realiseert haar doelen door actieve lobby in de politiek, kennisontwikkeling (onderzoek), organiseren van kennisuitwisseling door middel van symposia, publicaties en ledenbijeenkomsten en het organiseren van de unieke Basisopleiding Interieurbeplanting en workshops. Daarnaast is de vakgroep actief met het promoten van interieurbeplanting en initiatiefnemer van de Europese koepelorganisatie van interieurbeplanters EILO. Zie voor meer informatie op de website van EILO.

Meer

Groenvoorzieners

VHG Vakgroep Groenvoorzieners bundelt de krachten van groenvoorzieners en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle aangesloten bedrijven. De circa 180 aangesloten bedrijven zijn werkzaam binnen de groot groenvoorziening zoals de aanleg, beheer, onderhoud van openbare terreinen, parken, de bebouwde openbare ruimte, sportvoorzieningen en natuurgebieden. Opdrachtgevers zijn overheden en private zakelijke partijen als instellingen en bedrijven.

Meer

Boomspecialisten

In VHG Vakgroep Boomspecialisten werken ruim 60 lidbedrijven samen. Zij zijn gespecialiseerd in duurzame instandhouding van bomen, vooral die in het stedelijk gebied. Veelal verrichten de boomspecialisten ook onderzoek & advies, taxatie en inventarisatie & inspectie. Opdrachtgevers zijn gemeenten en provincies, (groen)bedrijven, instellingen en particulieren.

Meer

Dak- en gevelbegroeners

VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners vertegenwoordigt 29 toonaangevende bedrijven. De missie van de vakgroep is het bevorderen van Dak- en Gevelbegroening in Nederland en het behartigen van de collectieve belangen van de leden.

De vakgroep is hét aanspreekpunt voor de Dak- en Gevelbegroeningsbranche en realiseert haar doelen door actieve lobby in de politiek, promotie van het vak, ontwikkeling en uitwisseling van kennis.

Meer

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten