Over Boomspecialisten

De missie van VHG Vakgroep Boomspecialisten is het creëren van ruimte voor ondernemers in boomspecialisme. Zij beoogt haar missie te realiseren door het:
• sterk profileren van het boomspecialisme en creëren van
  bewustzijn onder opdrachtgevers en partners;
• verbeteren van de kwaliteit en kennis in de branche;
• verbinden van de leden van de vakgroep;
• faciliteren van de bedrijfsvoering van de leden van de vakgroep.

Meer informatie over boomspecialisten