Opdrachtgevers:

Vakgroepbijeenkomst 'Bomen en onderzoek'

Vakgroepbijeenkomst 'Bomen en onderzoek'

Vakgroepbijeenkomst 'Bomen en onderzoek'


Voor de voorjaarsbijeenkomst op 6 april was VHG Vakgroep Boomspecialisten te gast bij Wageningen University & Research (WUR). In een aantal korte presentaties zijn de aanwezigen geïnformeerd over de laatste resultaten van het belangrijkste bomenonderzoek in Wageningen. Daarnaast is deze bijeenkomst ook gebruikt om wensen voor toekomstig onderzoek te inventariseren. Voor deze bijeenkomst waren de leden van VHG vakgroep Boomspecialisten, en ook de boombeheerders vanuit het Inter Stedelijk Bomenoverleg (ISB) en de boomtaxateurs (NVTB) uitgenodigd.

Locatie: Gebouw Lumen / Gaia
              Droevendaalsesteeg 4
              Wageningen 

Programma Vakgroepbijeenkomst Bomen en Onderzoek 6 april 2017

15.45 - 16.15 Ontvangst

16.15 - 17.00 Rondleiding door Lumen/campus

17.00 - 18.00 Presentaties onderzoek*
    I. Bomen en humane gezondheid/welbevinden/(hittestress).                                                      Onderzoeker: (Joop Spijker ism Sjerp de Vries)                                                                                        Wageningen University & Research trekt de koepel groen en welbevinden van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Groen draagt op velerlei manieren bij aan een gezonde stad. Er zijn belangrijke effecten op onze gemoedstoestand, op het sociale welbevinden, ruimte voor lichamelijke activiteit, maar ook op een aangename temperatuur in de stad en soms de luchtkwaliteit. 

  II. Ecosysteemdiensten van bomen. Onderzoekers: Fons van Kuik en ism Jelle Hiemstra                     De baten van een groene stad zijn alom bekend. In het project “Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen” worden de baten waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. Dit project zal o.a. een serie science based informatiebladen opleveren over bomen en groen en hun effect op: luchtkwaliteit;  waterhuishouding  en biodiversiteit. In de informatiebladen worden tabellen voor sortimentskeuze opgenomen. Ontwerpers, beleidsmakers en beheerders kunnen hiermee de specifieke baten van bomen en groen optimaal betrekken bij beslissingen rond ontwerp, aanleg en beheer van bomen en groen in de stad. Tegelijkertijd lopen in het land proeven met i-Tree, een programma om de ecosysteemdiensten van bomen op waarde te schatten. In de inleiding wordt uitgelegd waarom deze initiatieven, wetenschap en praktijk, elkaar zo mooi aanvullen.

18.00 - 19.00 Maaltijd

19.00 - 20.15 Vervolg presentaties onderzoek*

   III.Dragen bomen echt bij aan verkoeling, CO2-opname en zuurstof, en kunnen
we ook uitrekenen hoeveel?’ Onderzoeker: Bart Kruijt                       
Bomen planten om CO2- uitstoot te compenseren en koelte te brengen. Werkt dat echt, en dragen bomen ook bij aan het zuurstofgehalte van de lucht? Bart Kruijt zal laten zien waar dat van afhangt hoe we dat kunnen meten en uitrekenen aan de hand van een te ontwikkelen tool.                                        

   IV.Bomenregister. Onderzoeker: Henk Janssen                                                                                            Het Boomregister is een landsdekkend bestand waarin alle bomen van Nederland zijn opgenomen. In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden toegelicht op welke manier het Boomregister een bijdrage kan leveren aan de verschillende doelstellingen van groenbeheerders en gebruikers. Het Boomregister (www.boomregister.nl ) is een initiatief van Wageningen University & Research, Neo, Geodan en Cobra adviseurs, partijen die allemaal een bijdrage leveren aan de stedelijke natuur en het groene vakgebied willen professionaliseren en inspireren

   V. Benchmark gemeentelijk groenbeheer/Normenboek natuur, bos en landschap.                                   Onderzoekers: Joop Spijker / Jaap van Raffe / Anjo de Jong                                                            Wageningen University & Research doet onderzoek aan rationeel groenbeheer en bedrijfsvoering van groen. Projecten die hieronder vallen zijn o.a. de Benchmark Gemeentelijk Groen, Diagnose en Kostennormen. De Benchmark Gemeentelijk Groen is een project waarin gemeenten kunnen bekijken hoe ze presteren ten opzichte van andere gemeenten op het vlak van groenbeheer. Diagnose is een hulpmiddel waarmee de bedrijfsvoering van gemeenten kunnen worden doorgelicht en gemeenten kunnen ervaren waar andere beleidskeuzen over groenbeheer toe kunnen leiden. In het project Kostennormen worden kostennormen opgesteld voor beheeractiviteiten in het groen.

20.15 - 20.30  Mededelingen / ontwikkelingen VHG (Olivier Copijn)

20.30 - 21.00  Afsluitende borrel

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten