Opdrachtgevers:

Publicaties

Vakblad Boomspecialisten

VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft samen met het Vakblad Groen een special uitgebracht over haar vakgebied Boomspecialisme. Het eerste exemplaar is op 8 oktober 2015 tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, door Olivier Copijn (voorzitter VHG Vakgroep Boomspecialisten) overhandigd aan Leendert Koudstaal, voorzitter ISB, Intergemeentelijke Studiegroep Bomen. Klik hier voor voor inzage van Vakblad Groen.

 

Diversiteit
Is ons bomenbestand toekomst bestendig? Door jarenlang het dezelfde soorten bomen te planten zijn er voor ziekten en plagen ‘snelwegen’ ontstaan waarop zij zich gemakkelijk kunnen verspreiding. Insecten en schimmels verspreiden zich immers gemakkelijker van de ene naar de andere boom als er hele rijen van dezelfde boomsoort staat. De denk bijvoorbeeld aan de Iepenziekte of Eikenprocessierups. Maar het kan ook anders. Henry Kuppen spreekt namens de VHG Vakgroep Boomspecialisten over de problematiek en oplossingsrichting. Diversiteit in ontwerp geeft kansen voor de toekomst....

 

EMVI-criteria Leidraad voor Boombestekken
In samenwerking met CROW, ondernemers, aanbestedende diensten en adviesbureaus is een leidraad ontwikkeld voor boombestekken met suggesties voor EMVI-criteria. Met de leidraad wil VHG Vakgroep Boomspecialisten opdrachtgevers van boomspecialistische werkzaamheden inspireren en ondersteunen bij het kiezen en uitwerken van EMVI-aspecten. Klik hier voor het downloaden van de leidraad “EMVI-criteria. 

Kwaliteit met minder budget?
De VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft Has Kennis Transfer in 2013 een onderzoek laten doen naar de vraag: Kan de kwaliteit van het bomenbestand gewaarborgd worden ondanks de vermindering van gemeentelijke budgetten? Binnen de opdracht zijn een groot aantal interviews gehouden. Hierbij zijn zeven knelpunten boven komen drijven waaraan een aantal oplossingsrichtingen zijn gekoppeld. Meer lezen?  

 

Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging
VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft in samenwerking met Pointer Services de tweede volledig herziene ‘Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging' uitgebracht. klik hier voor informatie.

 


 

Prangende kwesties Boombestekken
Wat zijn op dit moment de meest prangende kwesties in de wereld van de boombestekken? lees verder voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakgroep Boomspecialisten publiceert regelmatig in het vakblad Bomen van de KPB-ISA. Hieronder treft u de meeste recente artikelen aan: 

2016
* Bomenbranche zet zichzelf in de schijnwerpers
Er kan er maar één de winnaar zijn. En die winnaar mag terecht trots zijn. Een prachtproject, maar vooral een boomproject; daar was het de VHG Vakgroep Boomspecialisten om te doen met het Boomproject van het Jaar. Door middel van deze competitie zet niet alleen de winaar zichtzelf op de kaart, de hele branche plaatst haar vakmanschap, innovaties en toegevoegde waarde voor de leefomgeving op een podium. De competitie levert echter meer op dan publiciteit. Meer lezen?

* Hercertificering ETW'ers
Sinds 1 januari 2013 is de hercertificeringseis voor ETW'ers ingvoerd. Om de certificering te kunnen blijven voeren moet een ETW'er punten halen volgens een vastgestelde systematiek. Veel ETW'ers dreigen in juni hun certificaat te verliezen. Meer lezen?


• Bomen als oplossing
Als boomverzorgers hebben we dagelijks te kampen met de frictie tussen stad en boom. We moeten praten Brugman voor een beetje extra ruimte en extra euro's. Tijdens de bjeenkomst van de Vakgroep Boomspecialisten van de VHG van 15 oktober jl. viel er een geheel ander licht op onze dagelijkse worstelingen. Naast een aantal presentaties over groeiplaatsen werd ons duidelijk gemaakt dat bomen juist de oplossing zijn. Meer lezen?

2015
• Aanbesteden evolueert
Best Value Procurement, Best Practise, PVA, EMVI.. 'Gelukkig heb ik meer verstand van boomverzorging'. Dat is wat een boomspecialist dan het liefst roept. En inderdaad volgen de ontwikkelingen elkaar zo snel op dat er geen bijhouden meer aan is.
In het artikel zijn in samenspraak met Olivier Copijn (voorzitter vakgroep Boomspecialisten) en Remco Valk (Van Helvoirt Groenprojecten) de ontwikkelingen op een rijtje gezet. Iedere boomspecialist krijgt er, indirect of direct, mee te maken. Er blijkt een duidelijke tendens te onderscheiden: in grote lijnen is er een verschuiving gaande van prestatiegericht naar een steeds meer geïntegreerde vorm van aanbesteden. De opdrachtnemer en de opdrachtgever krijgen andere rollen en ook andere verantwoordelijkheden. Meer lezen?

• Rijk bodemleven, rijk bomenleven
2015 is het jaar van de bodem. Wereldwijd wordt de aandacht gevestigd op het belang van een gezonde bodem als basis voor onder meer gezonde steden en voedselvoorziening. Ook voor bomen is de onzichtbare wereld onder maaiveld de basis voor bijna alles. En het kan geen kwaad hier de aandacht weer eens op te vestigen. Wan bestrating en zelfs ecologisch beheer bedreigen de bomen. Meer lezen?

• Is Nederland klaar voor i-Tree
i-Tree is een model om de 'benefits of trees'- ofwel de 'baten van bomen'- te berekenen. Het model is in 2006 in de VS geïntroduceerd en wordt wereldwijd door steeds meer gemeenten toegepast. Aan het model wordt voortdurend gebouwd om de waarde van bomen concreet in beeld te krijgen en daarmee bomen ook aan de opbrengstenkant van de begroting een grotere rol te geven. Meer lezen?

2014
• EMVI-criteria beter in boombestekken
De VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft een leidraad ontwikkeld om meer kwaliteit te halen uit boombestekken. Veel bestekken bevatten nu standaard EMVI-critria die niet goed aansluiten bij de opdracht. Met de leidraad wordt een handreiking gedaan aan de opdrachtgever van boomspecialistische werkzaamheden. Het is aan de boomverzorgende bedrijven, dus aan ons, om deze leidraad onder de aandacht te brengen bij onze opdrachtgevers. Meer lezen?

• Bomenbestand toekomstbestendig door diversiteit
Binnen de boomverzorging zijn zijn ziekten en plagen én klimaatverandering hot items. In het verleden werd vaak van de ene succesboom naar de andere succesboom gehopt. De oplossing wordt echter niet door wonderbomen en wondermiddelen gebracht. Door af te stappen van de uniformiteitsgedachte binnen ontwerpen en door diversiteit toe te passen, lopen we niet meer acher de feiten aan. Veel gemeente weten deze slag in het anders denken al te maken. Meer lezen?

• TEEB-stad-tool
De emancipatie van de boom in de openbare ruimte is in volle gang. Op de VHG-ledenbijeenkomst van 15 april jl. presenteerden Leonie Jansen van Platform 31 en Jacco Schuurkamp, beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag, hiervoor een waardevol hulpmiddel. De TEEB-stad-tool drukt de betekenis van groen en bomen uit in euro's Het geeft helderre argumenten om te investeren in bomen. Meer lezen?

• Vakgroep boomspecialistenzoekt gemeenten op
Aanbestedingen staan onder druk. Aannemers in de boomverzorging zien hun opdrachten-portefeuille slinken en de prijzen dalen. Hoewel er geen cijfers bekend zijn, wijst veel erop dat ook de kwaliteit van het bomenbestand een neerwaartse lijn inzet. Voor de vakgroep Boomspecialisten van VHG voldoende aanleiding om de vinger op de zere plek te leggen. HAS Kennistransfer verzamelde hiertoe informatie bij gemeenten en zocht vervolgens in samenwerking met de vakgroep naar oplossingen. Dit mondde uit in het opstellen van een rapport over de situatie.In dit artikel worden knelpunten en oplossingsrichtingen uit dat rapport genoemd, zij het dat het niet meer dan een kleine greep is. Meer lezen?

2013
• AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering
'Boomverzorger is een risicovol beroep. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan voor zzp'ers dan ook een kostbare zaak zijn. De premie wordt vaak grif betaald in de hoop nooit aanspraak te heoven te maken op de uitkering. Maar de vragen blijven:
 'Is de premie niet hoog? 'Ben ik niet onderverzekerd?' en 'Betaal ik niet mee aan zaken die op mij niet van toepassing zijn?' Meer lezen?

• Hercertificering ETW
Hercertificering houdt de kwaliteit van de ETW'er op niveau. De Nederlandse tak van de EAC is al lang een groot voorstander van hercertificering. Met ingang van dit jaar is er groen licht om de hercertificering operationeel te maken. Meer lezen?

• Succesvol ondernemen
Een goede vakman is nog geen goede ondernemer. En juist in deze tijd is het goed om bij dat laatste stil te staan. Daarom hield VHG Vakgroep Boomspeciaisten op de ledendag van 11 april jl. haar leden een spiegeltje voor. Rob van de Bijl, verkooptrainer werd uitgenodigd om grip op zaak te krijgen in economisch mindere tijden. In eerste instantie lijken zijn tips open deuren. Totdat je ermee aan de slag gaat. Dan blijk je nog veel van en over jezelf te kunnen leren. Als een echte trainer geeft hij hiervoor verschillende checklists. Geen oplossingen, want daar moet je zelf voor aan de slag. Meer lezen?

•  Beroepsaansprakelijkheid steeds vaker aan de orde
Het is de tendens dat brancheverenigingen eisen stellen aan het lidmaatschap. Een van de nieuwe eisen is dat lidbedrijven afdoende verzekerd moeten zijn. Binnen de NVTB is besloten dat ieder lid een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af moet sluiten. Branchevereniging VHG stelt vanaf volgende jaar dat lidbedrijven afdoende verzekerd moeten zijn tegen bedrijsaansprakelijkheid. Dit doet zij om de kwaliteitsstandaard van de vereniging te vergroten en ten behoeve van meer kwaliteitsborg en zekerheid voor de opdrachtgevers. Dit klinkt prachtig, maar het zijn wel wer extra kosten. Voor de bomenbroeder is de verplichting soms een zware dobber; het tast de eigen beslissingsruimte aan. En toch is ervoor gekozen. Meer lezen?2012
• Bomen in het onderwijs
De wereld wordt met groen verkocht en in beton uitgevoerd', zo schreef columnist Koos van Zomeren in zijn Bomenboek. Hiermee geeft hij een tijdsbeeld weer waarin de verdichting van de steden toeneemt en de vraag om groen steeds groter wordt, en waarbij het antwoord in het luchtedig lijkt te hangen. Meer lezen?

 

 

  

 

 

 

 

 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten