Opdrachtgevers:

Publicaties

Beschikbare publicaties

Dak- en Gevelgroen. Deze brochure geeft informatie over dak- en gevelgroen, zoveel mogelijk gebasserd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen van professionals. De informatie in deze brochure is bestemd voor mensen die over dak- en gevelgroen communiceren (beleidsmedewerkers, woningbouwverenigingen, ondernemers, architecten en bouwbedrijven). Een ander onderwerp dat in deze brochure vrij uitvoerig wordt behandeld is welke beplanting het meest geschikt is voor dak- en gevelgroen.

Groen boven Alles. Heeft u interesse in deze publicatie? Neem dan contact met ons op voor een gratis exemplaar.

Position Paper Dak- en Gevelbegroeners. In het document zijn de belangrijkste effecten van groene daken en gevels op een rij gezet. Denk aan waterberging, vermindering van fijnstof en hittestress, meervoudig ruimtegebruik, energie- en kostbesparing, meer sociale cohesie en veiligheid en betere gezondheid. Elk effect wordt zo concreet mogelijk toegelicht, met voorbeelden van onderzoeksresultaten. Daarnaast worden er concrete aanbevelingen gedaan richting beleidsmakers.

TUE brengt technische eigenschappen groene daken en gevels in kaart. Groene daken en gevels hebben velerlei positieve omgevingseffecten. Buitenlands onderzoek heeft deze effecten aangetoond. De vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van VHG wilde weten of deze onderzoeksresultaten van toepassing zijn op de Nederlandse situatie en omstandigheden. De Technische Universiteit Eindhoven heeft dit uitgezocht.

Beroepenclip Dak- en Gevelbegroeners. Het aanleggen en onderhouden van groene daken en gevels vraagt bijzondere vakkennis en vaardigheden. De bij VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners aangesloten bedrijven zijn experts. Dit filmpje geeft u een indruk van het vak dak- en gevelbegroener in de praktijk. 

Nederland moet vergroenen! Door steeds minder groen kampt Nederland met steeds meer wateroverlast. Wanneer we niet ingrijpen, zal Nederland meer last ondervinden van de waterpieken.

De baten van groen in Euro's. Filmpje over het gebruik van de TEEB-stadtool

Manifest de Klimaatbestendige Stad.  Advies aan de stuurgroep van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van de coalities klimaatbestendige stad. VHG vakgroep Dak- en Gevelbegroening heeft aan dit advies actief meegewerkt.

 

 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten