Opdrachtgevers:

Meesterhovenier

Eerste Meestertitels in hoveniersbranche toegekend

Gisteravond zijn op kasteel Groeneveld in Baarn de eerste twee Meesterhoveniers in Nederland geïnaugureerd. Gerwin van de Pol en Teun van der Meijden hebben aangetoond over de hoogste graad van hedendaags vakmanschap te beschikken. De titel is een initiatief van VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen.


 

 

 

Gerwin van de Pol                Teun van der Meijden

 

Met de Meestertitel wil VHG excellent hedendaags vakmanschap waarderen en onder de aandacht brengen. VHG-directeur Egbert Roozen: “De Meestertitel geeft de individuele professional, het hoveniersbedrijf én het hoveniersvak meer aanzien. En dat is belangrijk voor de uitstraling van het groene vakmanschap. Op deze manier tillen we het vak naar een hoger niveau en maken we het aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren om in te stromen. Hiermee sluiten we ook aan bij de wens van minister Bussemaker van OCW om excellent vakmanschap weer de aandacht te geven die het verdient.”

Beoordeling
Een onafhankelijke examencommissie beoordeelde of de kandidaten aan de hoge eisen van de Meestertitel voldoen als het gaat om theoretische, praktische en sociale vaardigheden. Dat gebeurde op basis van het curriculum vitae van de kandidaten en een gedetailleerd portfolio waarin meerdere aanleg- en onderhoudsprojecten moesten worden beschreven. Belangrijk onderdeel van de beoordeling was een uitgebreide presentatie van aangelegde en onderhouden tuinen en het bezoek aan enkele van deze tuinen. De procedure werd afgesloten met een branche-examen.

Ambassadeurs
De kersverse Meesterhoveniers hebben vol overgave aan het erkenningstraject deelgenomen. “De lat lag hoog, maar ik was meteen enthousiast”, aldus Teun van der Meijden, eigenaar van Blommeij Groenprojecten in Gemonde. “Met deze titel wil ik jongeren motiveren en laten zien dat het vak veel meer is dan schoffelen.”

Voor Gerwin van de Pol, eigenaar van GroenXpert in Wijchen, is de titel de kroon op zijn vakmanschap. “Met deze officiële erkenning straal ik nog meer vertrouwen uit naar mijn klanten. Daarnaast ben ik met trots ambassadeur voor de bedrijfstak.”

Meesterhovenier: de hoogste graad van vakbekwaamheid in het groenvak
Branchevereniging VHG introduceert de titel Meesterhovenier: een door de branche gedragen persoonlijke erkenning als bewijs van excellent vakmanschap. Innovatief, hedendaags vakmanschap dat uitstijgt boven het alledaagse ambacht. Dat verdient aandacht en waardering.

Over de titel
De titel van Meesterhovenier is de hoogste titel die een hovenier kan behalen. Met deze titel laat u zien dat u tot de top in uw vakgebied behoort. U heeft de wens om onderscheidend en innovatief bezig te zijn. Jarenlang heeft u gewerkt aan uw professionele ontwikkeling. U heeft een heldere visie op het vak en wordt gezien als deskundig en bekwaam. U streeft ernaar uzelf te blijven uitdagen en uw professionele kwaliteiten optimaal te benutten. U wilt zich ook inzetten voor verdere promotie en ontwikkeling van het vakgebied en het bedrijf waar u werkt.

Lees hier meer over de titel in het Handboek Meesterhovenier.

Meesterhovenier worden
Bent u de nationale titel Meesterhovenier waard? Toets uw theoretische, praktische en sociale vaardigheden aan de criteria die de beroepsgroep hanteert.

De route naar de titel Meesterhovenier bestaat uit de volgende stappen:

1. U vult het aanmeldingsformulier hieronder in.
2. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en een format voor het opstellen van uw
    curriculum vitae en een motivatiebrief.
3. Intake: de projectleider van VHG bezoekt u op locatie en adviseert u op basis van uw
    curriculum vitae en de motivatiebrief over verdere deelname aan de Meesterproef.
4. Het portfolio: u levert een portfolio in. Dit bevat:
    • uw curriculum vitae
    • kopieën van diploma’s, certificaten en getuigschriften
    • feedback van uw collega’s, werkgever (bijv. kopie verslag functioneringsgesprek) of
      andere deskundige
    • een beschrijving van minstens 5 projecten die u heeft uitgevoerd, met aanvullend
      beeldmateriaal
5. Tuinenpresentatie: u geeft een presentatie aan de examencommissie van 3 tuinen die u
    heeft aangelegd en/of onderhouden. Van deze tuinen maakt u een gedetailleerd
    portfolio.
6. Tuinenbezoek: de examencommissie bezoekt minstens 2 projecten met u.
7. Interview: tijdens de tuinenpresentatie en na afloop van het tuinenbezoek gaan de
    beoordelaars met u in gesprek over de taken en verantwoordelijkheden die u had bij de
    aanleg en het onderhoud van de tuin, de gemaakte keuzes etc.
8. Branche-examen over de toepassing en verwerking van levende en dode materialen,
    kennis van bodem en bemesting.
9. Beoordeling door de examencommissie. U ontvangt hiervan de uitslag met een
    uitgebreide toelichting.
10.Benoeming: bij een positieve beoordeling en het behalen van voldoende punten
     (minimaal 80 van de 100) wordt u officieel benoemd tot Meesterhovenier.
 
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar meestertitel@vhg.org

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten