Opdrachtgevers:

Lobby VHG

Lobby VHG

VNO-NCW en MKB Nederland zetten in op noodpakket coronavirus
VNO-NCW en MKB Nederland zetten in op een noodpakket voor ondernemers ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Uitgangspunt is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. Dit is een externe omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Branchevereniging VHG is betrokken bij het opstellen van het noodpakket en juicht het van harte toe als het Kabinet deze handschoen oppakt.

De ondernemersorganisaties bepleiten dat de overheid er, in nauw overleg alles aan doet om te voorkomen dat in de kern gezonde ondernemers de dupe worden. Dat vraagt om maatregelen die wat doen aan de loonkosten, kunnen zorgen voor financiering (vaak ook van overige kosten) en die liggen in de fiscale sfeer. Daarnaast is permanente aandacht voor sectorspecifieke gevolgen van belang.

De lobby richt zich op een stevig aantal maatregelen die variëren in de mate waarin de crisis voortduurt. In een notitie leggen de ondernemersorganisaties de maatregelen nader uit. In een apart overzicht worden de vier scenario’s en pakketten schematisch weergegeven.

Liquiditeit
Eerste prioriteit ligt in het tot stand brengen van een aantal maatregelen die nu de liquiditeitspositie van de ondernemers versterken. Met name de (aanpassingen aan) de werktijdverkorting, overbruggingsfinanciering en het invorderingsbeleid van de fiscus zijn daarbij van belang. 

Verdere stappen
Daarnaast is het zaak te kijken naar verdere stappen, van een noodfonds, tot verlening van de werktijdverkorting tot allerlei andere fiscale maatregelen. Deze voorstellen worden bijgaand gepresenteerd in een aantal samenhangende pakketten. VNO-NCW en MKB Nederland gaan hierover in samenwerking met de brancheorganisaties in gesprek met de overheid. 

Sectorspecifiek
In alle pakketten is het zaak goed oog te hebben voor sectorspecifieke knelpunten. Input vanuit de branches wordt meegegeven aan het Kabinet. Ook zullen VNO-NCW en MKB Nederland samen met de Kamers van Koophandel een ondernemersloket openen waar ondernemers terecht kunnen voor vragen. 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten