Preventiemaatregelen

Het coronavirus en preventiemaatregelen

Aangescherpte maatregelen
Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Per 14 oktober 22.00 uur geldt er een gedeeltelijke lockdown. Hier vindt u in een factsheet van Rijksoverheid de genomen maatregelen.
Daarnaast is een routekaart ontwikkeld die aangeeft welke maatregelen bij welk risiconiveau worden genomen. Deze kunnen per regio verschillen.

Veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer
Eind februari is het coronavirus (officieel COVID-19) ook in Nederland geconstateerd. Wat kunt u doen om op een gezonde en veilige manier om te gaan met de gevolgen van het coronavirus? VHG helpt u op weg.

Verspreiding voorkomen
Werkgevers en werknemers kunnen verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het gaat om hygiënemaatregelen en maatregelen voor een veilige werkplek.

Hygiënemaatregelen
• 
Was handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis
  van alcohol. Bekijk de instructie van RIVM en/of de factsheet Het coronavirus:
  werken met 1,5 meter afstand.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik ze slechts één keer.

Zorg voor een veilige werkplek
• Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar medewerkers.
• Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
• Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
• Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen,
  toetsenborden en computermuizen).
• Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt
  handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op
  overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk
  kenbaar voor werknemers, klanten en bezoekers.

Advies mondkapjes
Wanneer is het verstandig om een mondkapje te dragen? Lees hier onze adviezen.

Hoeveel medewerkers mogen op basis van de RIVM-richtlijnen samen in de bedrijfsauto reizen?
Vanaf 11 augustus is samen reizen in de bedrijfsbus onder de volgende voorwaarden toegestaan:
• Samen reizen mag gebeuren volgens een reserveringssysteem. Dit kan worden ingevuld
  door het samen reizen centraal te plannen. Houd voor het bron- en contactonderzoek van
  de GGD een rittenadministratie bij.
• Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats. Bij (milde) verkoudheidsklachten is
  samen reizen niet toegestaan. Werknemers met klachten blijven thuis tot de klachten
  minimaal 24 uur over zijn.
• Bij 3 of meer inzittenden, bent u verplicht een niet-medisch mondmasker dragen.

Deze voorwaarden gelden voor al het bedrijfsmatig vervoer, dus ook carpoolen in je privéauto en andere vormen van woon-werkverkeer (niet voor het OV).

Protocol Samen Veilig Doorwerken
1,5m afstand houden op het werk, hoe doe je dat? Mogen meerdere collega’s met elkaar aan het werk? Kunnen werknemers nog samen in een busje naar een project? Het Protocol Samen Veilig Doorwerken en overige hulpmiddelen is geactualiseerd conform de preventiemaatregelen die sinds 28 september 2020 van kracht zijn. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanscherping van maatregelen in het kader van terugbrengen contactmomenten. De infographic Veilig doorwerken of thuisblijven is vernieuwd op 15 oktober jl. de vernieuwde informatie treft u hier.

Grenswerkers zijn vrijgesteld van de verplichte thuisquarantaine van 10 dagen bij thuiskomst. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Een medewerker met het virus
Als een werknemer wordt verdacht van het coronavirus laat hem of haar dan naar huis gaan en wacht het oordeel van de huisarts af. Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. De arts vraagt een test aan. Ondertussen wordt de verdachte patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie. Als de test positief is, dus als de persoon besmet is, blijft de patiënt in isolatie. De GGD doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende twee weken hun gezondheid in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen moeten zij dat aan de GGD melden en begint het verhaal van vooraf aan.

Het is dus niet zo dat iedereen van het bedrijf preventief thuis moet blijven.

Uw bedrijf gaande houden
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden op uw bedrijf stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom een noodplan op. Breng in kaart welk werk echt door moet gaan, en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zijn er voldoende mensen die elkaar kunnen vervangen? Kunt u zelf worden vervangen? Welk werk kan worden doorgeschoven naar de lange termijn? Is het mogelijk om bepaalde werkzaamheden thuis uit te voeren? Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen.

Handreiking
VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een handreiking opgesteld, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen. De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen over:
• het treffen van hygiënische maatregelen
• het gaande houden van het bedrijf (noodplan)
• in- en uitgaande reizen|
• de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuis werken enz.
• arbeidsrechtelijke consequenties

De handreiking is hier te downloaden 

Checklist risicobeheersing voor uw bedrijf en feiten over het virus
Hoe verspreidt het coronavirus zich? En welke maatregelen kan ik in mijn bedrijf nemen? Raadpleeg de factsheet met feiten over het virus en een checklist voor risicobeheersing in uw bedrijf.

 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten