Opdrachtgevers:

Steunmaatregelen

Steunmaatregelen van het kabinet vanwege de coronacrisis

Het kabinet presenteerde op dinsdag 17 maart jongstleden een uitgebreid pakket om de werkgelegenheid en het bedrijfsleven te steunen tijdens deze coronacrisis. Woensdag 20 mei jongstleden heeft het kabinet het tweede noodpakket coronamaatregelen bekend gemaakt. De bestaande regelingen worden met drie maanden verlengd en verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten. Van welke maatregelen (onder voorbehoud van nadere uitwerking en nieuwe communicatie) kunnen ondernemers onder andere gebruik maken? 

Overzicht met belangrijkste regelingen voor de groene sector
Hieronder vindt u in een overzicht de belangrijkste regelingen voor de groene sector.
Overzicht met belangrijkste regelingen per 17 maart (noodpakket 1)
Overzicht met belangrijkste regelingen per 1 juni (noodpakket 2).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een eerste maatregel is de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Deze regeling is de vervanger van de eerdere regeling werktijdverkorting (WTV). Per 1 juni 2020 wordt de NOW met drie maanden verlengd en op een aantal punten met terugwerkende kracht gerepareerd.
De volledige voorwaarden van NOW 1 vindt u in de VHG-factsheet (maart 2020).
De volledige voorwaarden van NOW 2 vindt u in de VHG-factsheet (juni 2020)

Wilt u weten of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt? 
Raadpleeg het schema. 
Ook treft u hier de NOW-rekentool van AWVN. 

NOW-regeling wordt verruimd voor concerns
De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns met minder dan 20% omzetdaling. Dat heeft minister Koolmees besloten, op verzoek van de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer. Door de wijziging kunnen ook werkmaatschappijen die meer dan 20% omzetverlies hebben, een beroep doen op de NOW. De wijziging van de regeling wordt in de loop van volgende week bekend gemaakt.

Uitgangspunt van de NOW-regeling is dat bij concerns de omzetdaling van de gehele groep als basis geldt. Behoud van werkgelegenheid kan dan niet altijd worden gerealiseerd. De NOW wordt dan ook op dit punt aangepast. Er worden wel extra voorwaarden gesteld, om misbruik van de regeling te voorkomen. Zo wordt het alleen mogelijk gemaakt dat werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten vragen op basis van de omzetdaling van die betreffende werkmaatschappij, als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Het concern moet ook verklaren dat het over 2020 geen dividend of bonussen uitkeert of eigen aandelen terugkoopt. Ook moet de werkgever met de vakbonden een akkoord hebben bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij. De NOW-regeling wordt ook aangepast voor seizoenssectoren.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
Per 1 juni 2020 is de regeling met nogmaals drie maanden verlengd (Tozo 2). Wel geldt er nu een partnertoets.
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (Tozo 1).
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (Tozo 2 per 1 juni) 
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze regeling?
Raadpleeg het stroomschema om te zien of u in aanmerking komt voor deze regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS
Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS (hieronder beschreven) en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De nieuwe maatregelen zijn beschreven in deze factsheet.

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, zoals winkeliers. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Bekijk hier onze factsheet inclusief de voorwaarden. De TOGS is in juni opgevolgd door de TVL, in de alinea hierboven beschreven.

Uitstel Betaling Belastingdienst
Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Door de hoeveelheid van aanvragen die de Belastingdienst ontvangt, kan de behandeltijd kan oplopen. Bekijk hier onze factsheet inclusief de voorwaarden. Per 1 juni 2020 is er een verruiming van de regeling. De nieuwe maatregelen zijn beschreven in deze factsheet.

MKB-kredieten: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) en andere kredietregelingen
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Deze steunmaatregel wordt per 1 juni verlengd. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Daarnaast zijn er een aantal andere mogelijkheden voor het MKB 
Bekijk hier onze factsheet voor een totaaloverzicht, inclusief de voorwaarden.

Uitstel voor betaling waterschappen
Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. Deze en andere maatregelen hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de Unie van Waterschappen zondag bekendgemaakt.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten