Opdrachtgevers:

Compensatie voor betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie voor betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

donderdag 9 april 2020

Compensatie voor betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Als uw medewerker meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw medewerker kan dan een transitievergoeding krijgen. Sinds 1 april dit jaar kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht, als het dienstverband is geëindigd op of na 1 juli 2015. 

 

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

- De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
- De medewerker was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
- U betaalde de medewerker een transitievergoeding.

Mijn medewerker krijgt een vervroegde IVA-uitkering
Als de drie voorwaarden voor uw werknemer gelden, kunt u ook in dit geval compensatie krijgen van de door u betaalde transitievergoeding.

Hoe hoog is de compensatie transitievergoeding?
De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende: als u met uw medewerker een lagere transitievergoeding bent overeengekomen dan in de wet staat, dan is de compensatie niet hoger dan de door u met de medewerker afgesproken transitievergoeding. Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van uw medewerker hoger was dan dit bedrag.

Een aantal kosten wordt niet vergoed, namelijk:

- De opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie).
- De wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
- De werkgeverspremies worden niet vergoed.

Hoe berekent UWV de compensatie transitievergoeding?
Om de hoogte van de compensatie vast te stellen kijkt UWV naar de volgende bedragen:

- De transitievergoeding die u heeft betaald.
- De transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Wijziging berekening transitievergoeding vanaf 1 januari 2020
De berekening van de transitievergoeding is per 1 januari 2020 gewijzigd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). UWV hanteert nu de volgende berekening:

Is de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen gestart vóór 1 januari 2020? En kunt u dit aantonen met bewijsstukken? Dan gebruikt UWV de berekeningsmethodiek van vóór 1 januari 2020.

Als de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is gestart op of na 1 januari 2020 gebruikt UWV de berekeningsmethodiek die geldt vanaf 1 januari 2020.

Meer informatie
In het stappenplan van UWV vindt u tips voor het invullen van de aanvraag. Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of (030) 659 56 50.

De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Op dinsdag is de VHG Ondernemershelpdesk bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten