Opdrachtgevers:

Driekwart gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijke beheer grassportvelden

Driekwart gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijke beheer grassportvelden

donderdag 5 november 2020

Driekwart gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijke beheer grassportvelden

Veel gemeenten zitten met vragen over de veranderende wet- en regelgeving over het chemievrij beheer van grassportvelden. Een kwart van de gemeenten weet nog niet goed wat de wetswijziging inhoudt en eenzelfde deel is niet goed op de hoogte van het algehele verbod op gewasbeschermingsmiddelen per 2023. Dit blijkt uit een peiling onder beheerders van grassportvelden van Nederlandse gemeenten.

De peiling is uitgevoerd door het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de werkgroep milieuvriendelijk beheer sportvelden, waar ook Branchevereniging VHG deel van uitmaakt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er vooralsnog weinig aandacht is voor Integrated Pest Management (IPM). Wel geeft de helft van de gemeenten aan behoefte te hebben aan een handreiking of stappenplan voor de inrichting van IPM. In totaal geeft drie kwart van de gemeenten aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van milieuvriendelijk beheer van grassportvelden.

Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:
- Nederland telt ongeveer 7.500 grassportvelden die worden onderhouden door
  gemeenten, sportverenigingen of externe onderhoudspartijen. Naar schatting is ongeveer
  70 procent van de grassportvelden in gemeentelijk beheer.

- Bij een derde van de gemeenten worden alle grassportvelden door de gemeente zelf
  onderhouden.

- 14 procent van de gemeenten verwacht problemen wanneer ze moeten voldoen aan de
  nieuwe wet- en regelgeving voor chemievrij beheer. 

- Meer dan de helft van de gemeenten heeft in 2019 gewasbeschermingsmiddelen op een
  deel van de gemeentelijke grassportvelden gebruikt.

- Een derde van de gemeenten gaat in 2020 absoluut geen gewasbeschermingsmiddelen
  gebruiken op grassportvelden en de helft heeft de intentie om dit niet te doen in 2020.

- Gemeenten hebben beperkt zicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op
  grassportvelden in onderhoud bij derden. De helft van de gemeenten verzoekt derden wel
  expliciet om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

- Een op de vijf gemeenten houdt een gewasbeschermingsmonitor bij.

Branchevereniging VHG, BSNC en CIUMELA organiseren op donderdag 19 november 2020 van 10.00 tot 11.30 uur het webinar ‘De meerwaarde van IPM bij pesticidevrij beheer van sportvelden’. Klik hier om u aan te melden.

Over de werkgroep
De werkgroep milieuvriendelijk beheer sportvelden heeft de taak om de activiteiten die leiden tot doelen die zijn geformuleerd in de Green Deal Sportvelden (die in 2020 is overgegaan in de Routekaart Verduurzaming Sport) uit te voeren en te coördineren, met een heldere onderlinge afstemming. Daarnaast is het aan de werkgroep om opgedane kennis uit de praktijk over hoe grassportvelden milieuvriendelijk kunnen worden beheerd, te bundelen en te delen met de gehele sportsector.

Klik hier voor de rapportage ‘Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer’

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten