Opdrachtgevers:

Gemeenten en waterschappen stimuleren vergroening: VHG biedt tips en overzicht

Gemeenten en waterschappen stimuleren vergroening: VHG biedt tips en overzicht

donderdag 28 februari 2019

Gemeenten en waterschappen stimuleren vergroening: VHG biedt tips en overzicht

Veel lokale overheden willen vergroening stimuleren met een subsidieregeling. Dat merkt Branchevereniging VHG in de lobby-contacten in het land. Ook waterschappen nemen die rol steeds meer op zich. Voor u als groenprofessional een uitstekende kans om uw opdrachtgevers over de streep te trekken! 

Steeds meer provincies, gemeenten en waterschappen raken ervan doordrongen dat vergroening kan helpen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Ze zien dat groen kan bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water en dat het zorgt voor verkoeling in versteende gebieden. Om prettig te blijven wonen, werken en recreëren zijn maatregelen nodig en groen speelt daarin een belangrijke rol.

Groen als oplossing
Vanuit de overheid is er dus steeds meer aandacht voor vergroening. Als (deel)oplossing van vooral het waterprobleem, en er is ook oog voor andere voordelen van groen. Denk aan meer biodiversiteit, gezondheid en waardetoename van vastgoed.

Stresstest
Alle gemeenten in Nederland moeten een stresstest doen om kwetsbaarheden op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat is afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat in september 2017 is gepresenteerd in Den Haag. Uiterlijk in 2019 voert iedere gemeente in Nederland de test uit. Aan de hand van deze stresstesten ontstaat een goed beeld van de knelpunten in iedere gemeente. Het is een uitgelezen mogelijkheid om vergroening als oplossing te integreren in lokaal overheidsbeleid. Op basis van de stresstesten gaan de gemeenten vervolgens een zogeheten ‘risicodialoog’ aan met waterschappen, bedrijven, belangenorganisaties, bewoners en andere betrokkenen. Besproken wordt dan welke maatregelen zinvol zijn. Groenspecialisten kunnen hierbij een waardevolle rol spelen door hun expertise in te brengen.

Voorlichting
Voor het vergroenen van de particuliere buitenruimte hebben gemeenten de medewerking nodig van bewoners. Het merendeel van de buitenruimte bestaat namelijk uit particuliere tuinen. Verschillende gemeenten ontwikkelen campagnes om de burgers voor te lichten over het belang van ‘ontstenen’ en helpen hen op weg met handige tips en informatie. Ze organiseren daarvoor vaak voorlichtingsavonden. Ook daar kunt u als deskundige een rol vervullen.

Subsidies
Een financiële prikkel blijkt te helpen om mensen te stimuleren om hun tuin klimaatbestendig te maken. Bewoners in tal van gemeenten kunnen een beroep doen op een subsidieregeling van de gemeente en/of het waterschap. Branchevereniging VHG heeft een overzicht gemaakt van alle subsidieregelingen die waterschappen bieden voor het nemen van maatregelen om tuinen klimaatbestendig te maken. Dit overzicht vindt u op onze website.

Zorg dat u weet welke subsidieregelingen er in uw werkgebied gelden en breng ze bij uw opdrachtgevers onder de aandacht. U kunt daarbij ook aanbieden om hen te helpen met het aanvragen van de betreffende subsidie. U creëert er kansen mee!

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten