Opdrachtgevers:

Groene Poort over groen als bindmiddel in kabinetsplannen, provinciaal en waterschapbeleid

Groene Poort over groen als bindmiddel in kabinetsplannen, provinciaal en waterschapbeleid

woensdag 28 maart 2018

Groene Poort over groen als bindmiddel in kabinetsplannen, provinciaal en waterschapbeleid

‘Groensector van levensbelang in aanpak klimaatadaptatie stedelijk gebied’

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, stelt het heel helder tijdens zijn inleiding op de Groene Poortbijeenkomst op 27 maart in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort: Nederland staat als deltaland na Bangladesh op de tweede plaats op de VN-lijst van gevaarlijke plekken. De versnelde klimaatveranderingen vergroten de noodzaak om als gemeenten, provincies en waterschap gezamenlijk klimaatadaptatie aan te pakken. Ook samen met het bedrijfsleven. De groensector is daarbij van levensbelang om in stedelijk gebied bij te dragen aan realisatie van oplossingen. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Urgentie
Omdat de hoeveelheid neerslag die het KNMI voor 2050 heeft voorspeld nu al valt, is extra bewustzijn alertheid en inzet nodig van overheden, burgers en bedrijven. In de ruimtelijke inrichting zijn innovatieve en onorthodoxe aanpakken vereist om schade en overlast te beperken. Oosters haalt als voorbeeld de tropische buien aan die eind mei 2016 enorme schade aanrichtten: “Met de grillige afwisseling in regenval en droogte is dit het nieuwe normaal. We hebben er tegelijkertijd nog weinig normen en nog geen echte oplossingen voor.”

Duurzaam Nederland
Om met de klimaatverandering om te gaan, steken de overheden en waterschappen als Duurzaam Nederland in op drie punten: energietransitie, circulaire economie en de achterstand inlopen die Nederland heeft in de klimaatadaptatie van de ruimtelijke inrichting. In het interbestuurlijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) staat ook het voornemen om als één overheid de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te versnellen en te intensiveren.

Groen in uitvoeringsagenda
Op het niveau van de gemeente moet een stresstest de gevoeligheid voor klimaateffecten in beeld brengen, waarna een maatschappelijke dialoog over risico’s moet leiden tot een uitvoeringsagenda. De groensector is volgens Oosters van levensbelang om met oplossingen voor het stedelijke gebied bij te dragen aan die uitvoeringsagenda “Groen doet veel tegen hittestress, vangt water op, geeft een boost aan de leefomgeving en doet iets aan gezondheid in het stedelijke milieu.” Met cofinanciering en door nieuwe werkwijzen en oplossingen voor te stellen, kunnen bewoners en bedrijven in elke gemeente worden betrokken bij deze ontwikkelingen. Oosters: “Participatie is essentieel. Die moet je goed organiseren door de agenda zo op te stellen dat ook andere belangen worden meegenomen. Dat is belangrijk, want energietransitie, circulaire energie en klimaatadaptatie zijn infrastructureel gezien een grotere opgave dan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.” Oosters roept op om deze zaken ook in wet- en regelgeving te borgen, crisisbeheersing te richten op klimaatproblematiek en als samenwerkende partijen van elkaar te leren.

Ontschotten
Tijdens de uitwisseling dragen enkele genodigden praktijkvoorbeelden aan die tot levendige gesprekken leiden. Ben Moonen (directeur van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) stelt dat de ligging en materiaalkeuze van sportvelden van invloed is op de klimaatadaptatie en vergroening van stedelijke omgeving. Hoe kunnen gemeentes worden beïnvloed om daarin goede keuzes te maken, vraagt bij zich af.

Wethouder John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer wijst op de noodzaak om rond klimaatadaptatie samen te werken, te ontschotten en vraagstukken integraal te benaderen om het thema water tussen de oren van bewoners krijgen.

VHG-directeur Egbert Roozen ziet groen en blauw samen een natuurlijke coalitie vormen. “De Citydeal Klimaatdapatie is daar een mooi voorbeeld van, waarin wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van groene en blauwe oplossingen. De Green Deal Groene Daken is een ander voorbeeld van een innovatieve coalitie die handen en voeten wil geven aan klimaatadaptatie.” Branchevereniging VHG en de groensector dragen bij met het vernieuwde concept De Levende Tuin dat is vertaald naar onderwijs, bedrijfsleven, overheid, zorg en woningbouwverenigingen/VvE’s. Dit concept helpt het bewustzijn rond klimaatadaptatie te vergroten.

Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2018.

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten