Opdrachtgevers:

Herziening Gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in 2018 verwacht

Herziening Gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in 2018 verwacht

donderdag 7 december 2017

Herziening Gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in 2018 verwacht

De Gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Stadswerk en Branchevereniging VHG uit 2011 wordt herzien. Samen met een klankbordgroep is de inhoud al grotendeels vormgegeven. De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met het Ministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en de provincies over de herziening. Door diverse redenen duurt dit proces langer dan gedacht en gehoopt. Tot de nieuwe versie is goedgekeurd, blijft de huidige geldig en bruikbaar. 

In de Wet natuurbescherming – waar de Flora- en faunawet onderdeel van is geworden – is het bevoegd gezag overgedragen van het Rijk naar de provincies. De goedkeuring van landelijke gedragscodes zoals die van Stadswerk en VHG is een taak van het Rijk gebleven waarbij de provincies meelezen en adviseren. De wijze waarop alle provincies en ook gemeenten betrokken blijven bij de toepassing van de gedragscode in de praktijk is een nieuwe rol die een zorgvuldige afweging en daarmee ook tijd vraagt.

De huidige planning is dat in de eerste helft van 2018 een herziene versie wordt ingediend voor goedkeuring. Het formele goedkeuringstraject duurt circa een half jaar. Het definitieve goedkeuringsbesluit wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Nogmaals: totdat de nieuwe versie is goedgekeurd is de huidige versie (van juli 2011) geldig en te gebruiken met in achtneming van de nieuwe soortenlijsten.

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten