Opdrachtgevers:

Ik moet maaien volgens beeldkwaliteit A, maar de ondergrond heeft kwaliteit C.

Ik moet maaien volgens beeldkwaliteit A, maar de ondergrond heeft kwaliteit C.

donderdag 9 april 2020

Ik moet maaien volgens beeldkwaliteit A, maar de ondergrond heeft kwaliteit C.

Heb ik recht op vergoeding van extra kosten die ik moet maken?

Stel u heeft de opdracht om op basis van een beeldbestek gras te maaien op kwaliteitsniveau A conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR 2018). De ondergrond blijkt echter oneffen en hobbelig, vergelijkbaar met kwaliteitsniveau C. U moet daardoor meer kosten maken om het gras op de gevraagde beeldkwaliteit A te brengen, bijvoorbeeld door andere en/of intensievere inzet van materieel en personeel. Heeft u dan recht heeft op vergoeding van deze extra kosten?

Er is een aantal gronden om aanvullende werkzaamheden/extra inzet vergoed te krijgen:


1. Het bestek moet alle relevantie informatie bevatten
Er is geen expliciete bepaling in de Standaard RAW bepalingen 2015 (hierna: RAW 2015) dat de ondergrond een zelfde kwaliteitsniveau moet hebben als de bestekspost. Dat is wellicht ook gelijk de reden dat deze discussie vrij regelmatig gevoerd wordt tussen opdrachtgevers en aannemers.
Op grond van de RAW 2015 is het wel zo dat de aannemer redelijkerwijs mag verwachten dat de werkzaamheden behorend bij een bepaalde beeldkwaliteit uitgevoerd kunnen worden met het te verwachten en/of gebruikelijke materieel en de te verwachten en/of gebruikelijke inzet. De aannemer behoeft dan ook niet te verwachten dat de ondergrond van het grasveld bijvoorbeeld vol gaten en kuilen ligt die behoort bij beeldkwaliteit C, omdat de aannemer dan niet met het te verwachten / gebruikelijke materieel en inzet zijn maaiwerkzaamheden kan uitvoeren. In dat kader is artikel 01.24.02 RAW 2015 van belang, waarin staat dat het bestek alle relevante informatie bevat die van belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden.


De opdrachtgever moet dus vooraf melden in het bestek dat er sprake is van een ondergrond met kwaliteit C. En gebeurt dat niet, dan is dit de eerste grond om aanvullende werkzaamheden / extra inzet vergoed te krijgen.

2. De aannemer mag het terrein bij aanvang werk beoordelen
De tweede grond is te vinden in artikel 51.24.01 van de RAW 2015 waarin staat dat de aannemer voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden de mogelijkheid heeft de grasvelden te beoordelen op eventuele beschadiging van de grasvegetatie of de ondergrond, die de kwaliteit van het maaien negatief zal beïnvloeden:Vergelijk ook artikel 01.24.05 lid 02 van de RAW 2015 waarin een meer algemene bepaling is opgenomen dat de aannemer bij aanvang van het werk mag controleren of het te onderhouden gebied wel voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau:


Op basis van dit artikel is de termijn voor het melden van een afwijkend kwaliteitsniveau zelfs acht maanden, als vanwege de aard of omstandigheden van het werk de afwijkingen niet eerder konden worden beoordeeld. Zie ook artikel 01.24.05 lid 07 RAW 2015:De handleiding bij de RAW 2015 geeft bij artikel 51.24.01 RAW 2015 aan dat - indien nodig - in overleg met de opdrachtgever moet worden afgesproken welke aanvullende werkzaamheden zullen moeten worden verricht naar aanleiding van de vastgestelde omstandigheden die het maaien negatief kunnen beïnvloeden:


En aanvullende werkzaamheden leiden tot verrekening van meer- en minderwerk conform paragraaf 35 lid 1 sub a en paragraaf 36 UAV.

Conclusie
Als u gras moet maaien op beeldkwaliteit A, terwijl de kwaliteit van de ondergrond een kwaliteitsniveau kent die afwijkt van niveau A dan heeft u op grond van de genoemde bepalingen recht heeft op vergoeding van de (extra) kosten die die gepaard gaan met aanvullende werkzaamheden.
 
Bron: Joost Haest & Rixt Holsbrink
Severijn Hulshof advocaten

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten