Opdrachtgevers:

Lancering Handreiking Natuurdaken

Lancering Handreiking Natuurdaken

donderdag 4 april 2019

Lancering Handreiking Natuurdaken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, van de Green Deal Groene Daken nam Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 28 maart de Handreiking Natuurdaken in ontvangst. Dit document laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Branchevereniging VHG is partner van de Green Deal en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking.

Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. Begroeide daken zijn in opkomst en bieden vele voordelen. Een meer op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak, vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker hebben om te overleven. De Handreiking Natuurdaken beschrijft soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Het uitgebreide hoofdstuk over hoe je een natuurdak aanlegt, gaat in op hoe plantenkeuze en extra voorzieningen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders bijen en andere kleine dieren.

Kennis en ervaring uit de praktijk
“In deze handreiking zijn kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld door de Green Deal Groene Daken waar NIOO-KNAW partner van is. Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en meer kennis van natuur op daken is nodig. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Het is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf”, stelt Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en voorzitter kwartiermakers Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Waarden van groen
In 2018 presenteerde de Green Deal Groene Daken de Facts & Values Groenblauwe daken. Ook de nieuwe Handreiking Natuurdaken gaat in op de waarde van natuur voor energie-, water en gebruiksfuncties op daken. Juist het slim combineren van functies zorgt dat functies elkaar versterken. Zonnepanelen geven een hogere opbrengt op een biodivers dak, terwijl tegelijkertijd onder zonnepanelen de biodiversiteit groter blijkt te zijn. 

Wilco van Heerewaarden (BTL en werkspoor Biodiversiteit van Green Deal Groene Daken): “Natuurdaken kunnen een belangrijke rol in de vergroeningsopgave van de stad spelen. Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groenprofessional, ecoloog en of landschapsarchitect. Met de Handreiking Natuurdaken willen we initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.”

Samenwerking
De Green Deal Groene Daken zet zich in om meer natuurdaken in Nederland te realiseren en de kennis hiervan te vergroten. De handreiking is een belangrijke eerste stap om deze kennis te delen met initiatiefnemers en bouwers. In de toekomst blijven de partners van de Green Deal – waaronder Branchevereniging VHG - samenwerken om de kennis verder uit te breiden en dit type daken door te ontwikkelen. 

Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV): “Als ministerie vinden we samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, wetenschappers en commerciële partijen belangrijk om te zorgen voor slimme oplossingen voor meer groen in de openbare ruimte. Deze handreiking laat zien hoe natuurdaken slimme oplossingen bieden voor klimaatadaptatie en de verdichting binnen de bouwopgave, terwijl ze tegelijkertijd ook nog bijdragen aan herstel van biodiversiteit in de stad.”

Bekijk hier de Handreiking Natuurdaken

Foto: Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV).

Bron: www.greendealgroenedaken.nl

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten