Opdrachtgevers:

Prinsjesdag 2018: goed nieuws maar ook zorgen

Prinsjesdag 2018: goed nieuws maar ook zorgen

donderdag 20 september 2018

Prinsjesdag 2018: goed nieuws maar ook zorgen

De Miljoenennota die gepresenteerd werd tijdens Prinsjesdag laat zien dat het goed gaat met Nederland. Over het algemeen ook met de ondernemers, al ontbreekt het voor hen aan voldoende zekerheid om te investeren. Dat is de reactie van MKB-Nederland en Branchevereniging VHG.

Voor het eerst sinds jaren gaan de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag. Dat is een goede zaak, al is de vraag of ondernemers nu meer kunnen of gaan investeren. De omzetten gaan weliswaar omhoog, de marges in het mkb zijn door de stijgende kosten nog niet groter. MKB-Nederland signaleert behoefte aan zekerheid en consistent overheidsbeleid op terreinen als bijvoorbeeld arbeidsmarkt en energietransitie.

Regelingen
Positief is de aanpassing van de werkkostenregeling. Voor mkb-ondernemers komt er daarvoor 100 miljoen euro bij. Helaas blijft de loondoorbetaling bij ziekte een knelpunt. De versoepeling van het ontslagrecht helpt kleine bedrijven. De MIA/VAMIL-regeling wordt de komende vijf jaar voortgezet.

Beroepsonderwijs
De ondernemersorganisaties vinden dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo (BBL). Juist nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en het al lastig is om jonge mensen en zij-instromers binnen te halen zijn bezuinigingen hierop onacceptabel. Inmiddels heeft een kort gesprek plaatsgevonden met Minister Van Engelshoven waarin VHG haar zorgen over de ontwikkelingen binnen het groene onderwijs heeft kunnen uiten. Zij wil graag meer weten over onze visie hierop.

Klimaatadaptatie
De plannen van het Kabinet richten zich op mitigatie, het terugdringen van CO2-uitstoot, de afspraken die gemaakt zijn in Parijs en het terugdringen broeikasgassen. Ruimtelijke adaptatie blijft onderbelicht. Terwijl het Deltaprogramma 2019 zich juist uitspreekt over het benutten van ‘meekoppelkansen’ als het gaat om andere opgaven, zoals de energietransitie en woningbouw.

Een goede zaak is de oprichting van het Platform Samen Klimaatbestendig. Doel is om tot een versnelling van ruimtelijke adaptatie te komen, door de beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Het aanbod van VHG om hierin een bijdrage te kunnen leveren is met enthousiasme ontvangen.

ZZP’ers
De financiële voordelen van zelfstandigheid worden gedeeltelijk afgebouwd door geleidelijke beperking van de aftrekmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt aan de bovenkant van de arbeidsmarkt meer zekerheid gegeven aan zelfstandige ondernemers die werken tegen een hoog uurtarief. Daarnaast is het belangrijk dat zzp’ers zich kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en daar een bewuste keuze over maken. Het kabinet is daarom met verzekeraars in gesprek om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

Meer lezen? Bekijk hier de Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten