Opdrachtgevers:

Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd

Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd

donderdag 20 december 2018

Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd

De gewijzigde regeling Bodemkwaliteit is op 30 november in werking getreden. Enkele normdocumenten en verwijzingen daarnaar zijn geactualiseerd.

Normen voor bodem
In de regeling Bodemkwaliteit is onder andere geregeld hoe de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie wordt bepaald en getoetst. Ook staat er in hoe de kwaliteit in het bodembeheer geborgd wordt. Bepaalde werkzaamheden mogen namelijk alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. In de regeling Bodemkwaliteit zijn deze werkzaamheden aangewezen. Voor elke werkzaamheid staat aangegeven volgens welke normdocumenten zij moet worden verricht (bijlage C). 

Normdocumenten
De normdocumenten vormen vervolgens de grondslag om accreditaties, certificaten en erkenningen te verlenen. Het bedrijfsleven en de overheid stellen deze normdocumenten samen op. Dit systeem beperkt de administratieve lasten voor bedrijven tot een minimum. Het stelsel van beoordelingsrichtlijnen, kwaliteitsverklaringen en certificaten levert onder andere een wettelijk bewijsmiddel dat is voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de regeling Bodemkwaliteit. 

Actualisatie
Normdocumenten zijn niet statisch. Innovaties en veranderende inzichten kunnen immers aanleiding geven om ze aan te passen. Een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven is dat de regeling Bodemkwaliteit hierop aansluit, zodat bedrijven in de uitvoeringspraktijk kunnen werken volgens de laatste inzichten en technieken. Daarom wordt de regeling periodiek geactualiseerd. Dat heeft geen gevolgen voor het niveau van de bescherming van het milieu. 

Meer informatie over de gewijzigde Regeling Bodemkwaliteit vindt u op de website van Rijkswaterstaat Bodem+. Rijkswaterstaat Bodem+ is een uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Zij voeren rijkstaken uit, assisteren beleidsdirecties van ministeries bij beleidsvoorbereiding, -implementatie en -monitoring, ondersteunen decentrale overheden bij bodembeleidsontwikkeling en delen kennis.

Bron: Nieuwsbrief VNO-NCW

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten