Opdrachtgevers:

VHG-Jaarplan 2019 zet in op boeien, binden en aantrekkingskracht

VHG-Jaarplan 2019 zet in op boeien, binden en aantrekkingskracht

woensdag 28 november 2018

VHG-Jaarplan 2019 zet in op boeien, binden en aantrekkingskracht

De VHG Ledenraad - het ‘parlement’ van Branchevereniging VHG - heeft dinsdag 27 november haar goedkeuring verleend aan het Jaarplan en de bijbehorende begroting voor 2019. Hiermee geeft de ledenvertegenwoordiging groen licht voor het verder verstevigen van de vereniging door het boeien en binden van leden en het werven van nieuwe leden. Andere speerpunten komend jaar zijn de promotie van De Levende Tuin, de ontwikkeling en introductie van het concept Het Levende Gebouw, de praktische ondersteuning vanuit de VHG Ondernemershelpdesk en versteviging van het groene onderwijs. De Ledenraad benoemde ook drie nieuwe bestuursleden en stemde in met de herbenoeming van drie zittende bestuurders.

Het Jaarplan 2019 bevat de activiteiten, die VHG vanuit de domeinen, regio’s, platformen en de beleidsvelden binnen het verenigingsbureau gaat ondernemen. Doel is om in 2019 te starten met een nieuwe campagne om de voordelen van het VHG-lidmaatschap onder de aandacht te brengen. Belangrijk is ook het jaarprogramma, dat in de regio’s uitgevoerd gaat worden. Volgend jaar wordt er in elke regio een zogenoemde VHG Regiotour, een serie kennisbijeenkomsten, studieclubs en workshops georganiseerd. Daarnaast worden er in samenwerking met de regioadviesgroepen en de begeleidingsgroepen van de platformen nog andere activiteiten op touw gezet.

De Levende Tuin
Richting particulieren zal het accent liggen op de promotie van het concept van De Levende Tuin. Daarbij wordt tuinplezier gekoppeld aan de baten van groen en de VHG-groenprofessional gepresenteerd als de specialist. Bij deze promotie wordt samengewerkt met de partners in het Manifest van De Levende Tuin. Ook gemeenten en waterschappen worden hierbij betrokken.

Openbaar groen
Voor wat betreft het openbaar groen ligt de focus in 2019 op de ontmoeting tussen opdrachtgevers (overheden) en opdrachtnemers met het doel meer samenwerking vanuit partnerschap te realiseren. Belangrijke activiteit hierbij is Future Green City, dat in samenwerking met Vereniging Stadswerk Nederland wordt georganiseerd. De politieke lobby richt zich op het profileren van groen en de VHG-leden bij de diverse overheden en regionale stakeholders.

Het Levende Gebouw
Om de mogelijkheden van groen ook in beeld te brengen bij architecten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en bouwers, ontwikkelt VHG, analoog aan het concept van De Levende Tuin, ook een concept van het Levende Gebouw.

Ondernemershelpdesk
Met verschillende acties worden in 2019 de diensten en hulpmiddelen van de VHG-Ondernemershelpdesk onder de aandacht gebracht van leden en potentiële leden. Denk aan de Economische Barometer, het klantreviewsysteem, de online bedrijfsscan en het VHG-professionaliseringsprogramma.

Onderwijs
Met de ontwikkelingen binnen het groene onderwijs gaat VHG extra inzetten op het behoud van herkenbaar groen onderwijs. Ook blijft de vereniging werken aan een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het vormgeven van dit groene onderwijs. Inmiddels is de eerste Groene Hotspot gestart in Houten. Het doel is om meer van deze hotspots te openen, verspreid over Nederland.

Samenstelling bestuur
De ledenraad benoemde drie nieuwe bestuursleden, namelijk Marc Bolier (Krinkels), Ton Greeve (Ton Greeve Groen) en Friso Klapwijk (De Dakdokters). Zij volgen Sjerp Bouma, Maurice Gevers en Robert Smid op. Voorzitter Rien van der Spek en de bestuursleden Nicole Slagmolen en Pieter-Jan de Winter zijn door de Ledenraad herbenoemd. Karin Ruben is tijdens de vorige ledenraadsvergadering al benoemd. Zij draait inmiddels volop in het bestuur mee. Het bestuur wil in december nog in de nieuwe setting bijeen komen om hun speerpunten te bepalen en de portefeuilles te verdelen.

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten