Opdrachtgevers:

Voorbereiden op de nieuwe privacyregels: stap 1 en 2

Voorbereiden op de nieuwe privacyregels: stap 1 en 2

donderdag 1 maart 2018

Voorbereiden op de nieuwe privacyregels: stap 1 en 2

In mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan nieuwe privacyregels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Waar moet u allemaal aan denken? De komende weken lichten we de belangrijkste stappen toe. Deze week stap 1. Bewustwording en stap 2. Privacyverklaring en rechten van betrokkenen.

 

1.   Bewustwording

Zorg dat iedereen in uw onderneming bekend is met de nieuwe privacyregels. Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en producten. Onderzoek welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen.

2.   Privacyverklaring en rechten van betrokkenen

Als u gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet u in een privacyverklaring uitleggen wat u met die gegevens doet. Dat moet volledig en in eenvoudige taal. De privacyverklaring of een verwijzing naar de privacyverklaring moet eenvoudig te vinden zijn, daar waar u om persoonsgegevens vraagt.

In de privacyverklaring staan in ieder geval:
• uw bedrijfsgegevens
• het doel van de gegevensvastlegging
• welke gegevens u verzamelt
• aan wie u de gegevens eventueel doorgeeft
• hoe lang u de gegevens bewaart
• uitleg over cookies en de reden van gebruik (bij gebruik van cookies)
• de door u toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
• het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
  (dataportabiliteit)
• het recht op intrekking van verleende toestemming
• het recht om een klacht in te dienen

Rechten
Het recht om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen was in de oude privacywetgeving al geregeld. Op verzoek moest u de persoonsgegevens ook al verwijderen. Deze rechten blijven onder de nieuwe wet bestaan. Daar komt het recht op dataportabiliteit bij. U moet ervoor zorgen dat mensen hun gegevens makkelijk kunnen ontvangen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. 

Toestemming
Iedereen krijgt door de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen. De privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. De AVG beschrijft hoe u geldige toestemming van mensen kunt krijgen om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarvoor is een bewuste handeling van de persoon nodig. U mag bijvoorbeeld het vakje voor toestemming niet alvast aankruisen. De verkregen toestemming moet u kunnen aantonen. Het intrekken van de toestemming moet net zo makkelijk zijn als het geven van toestemming. 

Klachten
U moet mensen wijzen op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe u met hun persoonsgegevens omgaat.

Bron: Kamer van Koophandel

Stappenplan
Om u te ondersteunen bij de verplichtingen die voortkomen uit de AVG, heeft Branchevereniging VHG met Stichting AVG een overeenkomst gesloten. Deze stichting heeft namelijk een 15-stappenplan ontwikkeld. Door online alle stappen te doorlopen en de instructies op te volgen, ontvangt u op het eind een verklaring waarmee uw bedrijf verklaart ‘AVG-proof’ te zijn. Dit met het oog op uw inspanningsverplichting. Op basis van de overeenkomst krijgt u als VHG-lid een korting van 50% op gebruik van het programma.

Meer informatie
Op de website van AVG voor Verenigingen staat meer over het programma en de mogelijkheden voor ondersteuning. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met de VHG Ondernemershelpdesk via (030) 659 56 50 of ledencontact@vhg.org.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten