Opdrachtgevers:

Zet u uw schouders mee onder uw groene branche en uw branchevereniging?

Zet u uw schouders mee onder uw groene branche en uw branchevereniging?

donderdag 6 juni 2019

Zet u uw schouders mee onder uw groene branche en uw branchevereniging?

Stel u kandidaat voor de VHG Ledenraad!

De VHG Ledenraad – het hoogste orgaan binnen de branchevereniging – is op zoek naar versterking. Naar inspirerende en initiatiefrijke ondernemers, die de branche en de branchevereniging verder willen brengen. Heeft u interesse? Lees dan vooral verder en bekijk de profielschets. Met het oog op de afspiegeling vanuit de achterban zijn we vooral op zoek naar kandidaten uit de regio’s Noord-Holland, Midden-Nederland en Brabant/Limburg en vanuit de marktspecialismen Hoveniers en Boomspecialisten. Ook kandidaten vanuit andere regio’s en specialismen worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Onze branche doet ertoe!
Meer dan 10.000 bedrijven, waarvan ruim 3.000 met personeel. De overigen zijn zelfstandigen zonder personeel. Ruim 35.000 medewerkers. Over de 3 miljard euro omzet. Onze groene branche doet ertoe. En niet alleen vanwege die mooie getallen. Met ons groen hebben we maatschappelijke betekenis. Groen is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving, de variatie in biodiversiteit en de gezondheid van mensen. De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. 

De kracht van samen
Branchevereniging VHG vertegenwoordigt ruim 1.100 leden met een marktaandeel van ongeveer 75% van de totale markt. Daarmee zetten we de toon in waar we met onze branche naar toe willen. Samen werken we aan voldoende en goed opgeleid personeel, aan de professionalisering van onze bedrijven en aan meer markt. De kracht van samen brengt ons verder en maakt ons een serieuze gesprekspartner.

Ledenraad
Het hoogste orgaan van onze branchevereniging is de Ledenraad. Er zijn in totaal 31 ledenraadsleden, die zowel de diverse regio’s als de marktdomeinen vertegenwoordigen. De Ledenraad gaat over de strategische koers van onze branche en onze branchevereniging en stelt onder andere de jaarrekening en het jaarplan vast. Vier keer per jaar komt de Ledenraad samen om te discussiëren over de beleidsvoorstellen van het bestuur. Om dat te kunnen doen, zijn de ledenraadsleden geworteld in de praktijk en hebben zij visie op waar we samen naar toe willen. 

Vacatures
Op dit moment telt de Ledenraad vier vacatures. We zijn op zoek naar inspirerende en initiatiefrijke ondernemers, die de branche en de branchevereniging verder willen brengen. Heeft u interesse? In het bijgaande profiel leest u wat er van een ledenraadslid verwacht wordt. Met het oog op de afspiegeling vanuit de achterban zijn we vooral op zoek naar kandidaten uit de regio’s Noord-Holland, Midden-Nederland en Brabant/Limburg en vanuit de marktspecialismen Hoveniers en Boomspecialisten. Ook kandidaten vanuit andere regio’s en specialismen worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Uw reactie
Reageer voor 28 juni aanstaande door een motivatie en CV te sturen naar de ledenraadscommissie. Deze commissie begeleidt het invullen van de vacatures namens de Ledenraad en bestaat uit Jan Bent, Jan Pouwelse en Anton van de Velde. Uw reactie kunt u e-mailen naar het e-mailadres e.roozen@vhg.org.

De procedure
De procedure ziet er als volgt uit:

1. De ledenraadscommissie beoordeelt of uw kandidatuur aan het gestelde profiel voldoet.
2. Kandidaten worden in september voorgesteld aan de Ledenraad.
3. Vervolgens vinden er openbare verkiezingen plaats, waarbij alle VHG-leden een stem op hun voorkeurskandidaat kunnen uitbrengen.
4. De uitslag wordt in november in de Ledenraad bekend gemaakt.
5. De zittingstermijn begint op 1 januari 2020 en duurt vier jaar. Daarna kan de kandidaat voor een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de functie van Ledenraadslid? Of wilt u nog meer weten over de procedure? Neem dan contact op met Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (030) 659 55 50 of e-mail e.roozen@vhg.org.

Alvast dank voor uw reactie! Wij hopen op uw schouders te mogen rekenen!   

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten