Gebouwgebonden Groen

Binnen Branchevereniging VHG zijn dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters vertegenwoordigd. Een van de missies is het bevorderen van dak- en gevelbegroening in Nederland en het behartigen van de collectieve belangen van de leden.

Het domein is hét aanspreekpunt voor alle marktpartijen binnen de branche en realiseert haar doelen door actieve lobby in de politiek, promotie van het vak en ontwikkeling en uitwisseling van kennis.

Meer informatie

Direct naar