Over Dak- en gevelbegroeners

Binnen Branchevereniging VHG zijn toonaangevende dak- en gevelbegroeners vertegenwoordigd. Een van de missies is het bevorderen van dak- en gevelbegroening in Nederland en het behartigen van de collectieve belangen van de leden.

Het domein is hét aanspreekpunt voor alle marktpartijen binnen de dak- en gevelbegroeningsbranche en realiseert haar doelen door actieve lobby in de politiek, promotie van het vak en ontwikkeling en uitwisseling van kennis.

Direct naar