Openbaar Groen

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) promoot het openbare groen als een gezamenlijk publiek kapitaal. Het vertegenwoordigt een harde economische waarde en levert ook een essentiële bijdrage aan welzijn en gezondheid van mensen en een hoogwaardige leefomgeving. Groen inspireert en biedt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven die zich afspelen in de openbare ruimte zoals leefbaarheid van steden. Het is daarom van belang dat de samenleving blijft investeren om deze maatschappelijke waarden in stand te houden en te verbeteren.

Kennisbank