Opdrachtgevers:

Samenwerking TEEB Stad en Groen loont

Samenwerking TEEB Stad en Groen loont

"TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! -onderdeel van De Groene Stad- de basis heeft gelegd in 2011". Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.

Activiteiten TEEB en Groen Loont!
Publicatie met rekenmodellen

Nadat alle casussen zijn getoetst door het rekeninstrument, wordt deze informatie gebundeld in een publicatie. Het doel is om aan de hand van deze informatie het rekeninstrument bekend te maken bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs, kennisorganisaties et cetera

De activiteiten bestaan uit:
- tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
- Social media
- Perscommunicatie
- Symposia en workshops

Aanleiding Campagne Groen Loont
Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland en Bomenstichting) die het groen omarmen, de Campagne Groen Loont! gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient. Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure Groen Loont. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve  groen stad. Deze brochure en poster is overhandigd aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont. In 2011 verschijnen daarnaast vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs, interviews en praktische voorbeelden uit de praktijk.

Burger
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers op de hoogte gebracht van de waarde van het groen in hun leefomgeving. Met redactionele pagina's die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Informatie
Nu overheden en private partijen moeten bezuinigen, benadrukt Branchevereniging VHG juist het maatschappelijk rendement van groen. Groen is geen kostenpost maar een investering die zich laat uitbetalen in een hogere waarde van het onroerend goed, lagere kosten voor ziekteverzuim en gezondheidszorg, een aantrekkelijker vestigingsklimaat en een veiligere leefomgeving. Op de pagina publicaties vindt u alle factsheets.

Terug naar het overzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten