Opdrachtgevers:

Publicaties

Op deze webpagina treft u aan diverse publicaties van Domein Openbaar Groen:
De waarde van Groen
Factsheets over de waarde van groen
Factsheets over de baten van bomen en groen in de stad
Special Groen over Boomspecialisten
EMVI-criteria Leidraad voor Boombestekken
Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging
Doelmatig en efficiënt aanbesteden
De meerwaarde van groen in de politieke lobby
Sociaal aanbesteden in het groen

De waarde van Groen

Iedereen weet dat groen goed is voor mens en samenleving. Groen bevordert de gezondheid, verbetert het milieu en het binnenstadsklimaat, vergroot de veiligheid en verhoogt de waarde van onroerend goed. VHG verzamelde enkele belangrijke kengetallen op deze thema's uit bestaande wetenschappelijke publicaties en zet ze in dit rapport op een rij. Het rapport 'De waarde van Groen' kunt u hier downloaden. In de handleiding De Levende Tuin leest u over de onderzoeksresultaten in combinatie met inspirerende voorbeelden over groene toepassingen en duurzame materialen.

Factsheets over de waarde van groen

Lees in een oogopslag de feiten en cijfers over de waarde van groen. Ook de ervaringen van materiedeskundigen komen in deze factsheets aan bod.
• Gezond door een groene omgeving (nl)
• Veiligheid door een groene omgeving (nl)
• Waardevermeerdering door groen (nl)
Groen en Algemeen (nl)
Groen en Algemeen (en)
Groen en Leren (nl)
Groen en Leren (en)
Groen en Werken (nl)
Groen en Werken (en)
Groen en Wonen (nl)
Groen en Wonen (en)
Groen en Zorg (nl)
Groen en Zorg (en)

Factsheets over de baten van bomen en groen in de stad

Wageningen Universiteit & Research heeft de baten van stedelijk groen die leiden tot beter leefklimaat in de stad uitgewerkt in een 4-tal factsheets en een bomenposter. De thema’s van de factsheets zijn biodiversiteit, klimaat en temperatuur, luchtkwaliteit en waterhuishouding.

De factsheets bieden zowel informatie voor de onderbouwing van beleid en beslissingen over groen als praktische informatie voor het daadwerkelijk realiseren ervan. In aanvulling daarop zijn de bijdragen van ruim 120 boomsoorten aan de vier thema’s samengevat in één boomsoortenposter die helpt om de juiste soorten te kiezen voor de gewenste doelen.

WUR Ecosysteemdiensten Biodiversiteit
WUR Ecosysteemdiensten Klimaat
WUR Ecosysteemdiensten Luchtkwaliteit
WUR Ecosysteemdiensten Soortenlabel (poster)
WUR Ecosysteemdiensten Waterhuishouding

Special Groen over Boomspecialisten

VHG Platform Boomspecialisten heeft samen met het Vakblad Groen een special uitgebracht over haar vakgebied Boomspecialisme. Het eerste exemplaar is op 8 oktober 2015 tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, door Olivier Copijn (VHG Platform Boomspecialisten) overhandigd aan Leendert Koudstaal, voorzitter ISB, Intergemeentelijke Studiegroep Bomen. Klik hier voor voor inzage van Vakblad Groen.

EMVI-criteria Leidraad voor Boombestekken

In samenwerking met CROW, ondernemers, aanbestedende diensten en adviesbureaus is een leidraad ontwikkeld voor boombestekken met suggesties voor EMVI-criteria. Met de leidraad wil VHG Platform Boomspecialisten opdrachtgevers van boomspecialistische werkzaamheden inspireren en ondersteunen bij het kiezen en uitwerken van EMVI-aspecten. Klik hier voor het downloaden van de leidraad “EMVI-criteria.

Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging

VHG Platform Boomspecialisten heeft in samenwerking met Pointer Services de tweede volledig herziene ‘Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging' uitgebracht. Klik hier voor informatie.

Doelmatig en efficiënt aanbesteden

Uit de sector komen veel klachten over de huidige aanbestedingspraktijk van werk in het groen. Onredelijke eisen, veel administratieve rompslomp, onduidelijke of verkeerde criteria en te veel nadruk op de laagste prijs. Aannemers en opdrachtgevers gingen hierover met elkaar in gesprek en inventariseerden samen problemen en oplossingsrichtingen. De eindrapportage 'Doelmatig en efficiënt aanbesteden' treft u hier aan.

De meerwaarde van groen in de politieke lobby

Ondanks dat groen steeds breder wordt onderkend, lukt het nog onvoldoende dit onder het voetlicht te brengen bij beleidsmakers en burgers. Belangrijk is om bij gemeenten, wijkmanagers en woningcorporaties een vernieuwende boodschap onder de aandacht te brengen. Dit leest u in het rapport Meerwaarde van Groen.

Sociaal aanbesteden in het groen

In de groene sector is veel aandacht voor sociale aspecten in de bedrijfsvoering. De toename van het aantal openbare aanbestedingen op de laagste prijs, zet de prijzen in de groene sector onder grote druk. Deze eenzijdige focus op prijzen zorgt ervoor dat de aandacht voor veiligheid, arbeidsomstandigheden en vakmanschap steeds moeilijker te realiseren is. Dit blijkt uit de verkenning ‘Sociaal aanbesteden in het groen’ in opdracht van Branchevereniging VHG en FNV Bondgenoten. Beide organisaties vragen aandacht voor de sociale effecten van de huidige manier van aanbesteden. VHG en FNV willen in samenwerking met CNV Vakmensen een gedragscode voor de groene sector opstellen. Naast de code zal de nieuwe aanbestedingswet randvoorwaarden moeten bieden om de negatieve sociale effecten van aanbesteden in te perken.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten