Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 16 Next Page
Page Background

11

Implementatie Meestertitel

VHG zal de titel Meesterhovenier ontwikkelen en

implementeren. Deze titel geldt als erkenning voor excellent

vakmanschap. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor een

Meestertitel voor andere groene sectoren worden onderzocht.

Uitbreiding mogelijkheden ‘Leven lang leren’

Het scholen van zij-instromers en werkenden is belangrijk.

De samenwerking tussen AOC’s en Branchevereniging

VHG binnen VHG Branche-opleiding dient verder te

worden uitgebreid. VHG vraagt daarnaast aandacht voor

de mogelijkheden van de Associate Degree-programma’s.

Hiermee kunnen mensen die zich bewijzen op basis van

hun vaktechnische kwaliteiten doorgroeien naar kader- en

leidinggevende functies.

“De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. Groen levert een

belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving,

de gezondheid van mensen, de biodiversiteit en de

biobased-/circulaire economie. Ook mensen met afstand

tot de arbeidsmarkt vinden in onze branche perspectief.

Als VHG werken we onder meer aan de ‘markt van

morgen’, waarin al deze thema’s een grote rol spelen,

door verbindingen te leggen met opdrachtgevers en

stakeholders. Om deze uitdagende slag te kunnen maken,

is samenwerking met onderzoek en onderwijs een eerste

vereiste. We willen innoveren. Daar is kennis voor nodig en

bovendien ook de mensen die deze innovatie mee kunnen

realiseren. Er liggen volop kansen in de groene sector. Op

alle niveaus. Een goede samenwerking tussen onderwijs

en bedrijfsleven zorgt ervoor, dat we in onze branche over

voldoende vakmensen en vakmensen van het juiste niveau

kunnen beschikken. VHG wil de brug zijn tussen onderwijs

en bedrijfsleven, zodat we samen de uitdaging van de

groene branche waar kunnen maken.”

Egbert Roozen

Directeur Branchevereniging VHG

3.

4.