Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 16 Next Page
Page Background

Colofon

Dit is een uitgave van Branchevereniging

VHG en bevat onze visie op het groene

onderwijs in de komende jaren.

Deze publicatie is

mogelijk gemaakt

door Colland

Bezoekadres:

De Molen 30

3994 DB Houten

Postadres:

Postbus 1010

3990 CA Houten

T (030) 659 55 50

F (030) 659 56 55

info@vhg.org www.vhg.org

Augustus 2016

Waarom dit onderwijscahier?

3

Hoe verandert het groene vakmanschap?

5

Wat betekenen de veranderingen voor het

groene onderwijs?

7

Hoe maken we goed groen onderwijs?

9

We doen het samen, maar in welke rol?

12

2