Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

We staan voor ingrijpende maatschappelijke uitdagingen. In 2050 zal bijvoorbeeld ruim 80%

van de wereldbevolking in steden leven. De gevolgen van de klimaatverandering worden

ook steeds merkbaarder in korte en hevige weersomstandigheden, met vaak ook schade

als gevolg.

Tegen deze achtergrond groeit het besef dat groen belangrijke baten heeft. Het draagt bij

aan de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid van mensen en het in stand houden

van de biodiversiteit. Groen biedt oplossingen in het verduurzamen van onze leefomgeving.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen nieuwe groene innovaties tot stand, zoals

groene schoolpleinen. Het groene vakmanschap krijgt daarmee ook nieuwe dimensies.

Tegelijkertijd verandert de positie van het groene onderwijs, onder andere door het

wegvallen van instituties. Samenwerken is meer dan ooit noodzakelijk. Branchevereniging

VHG waardeert het groene onderwijs en wil onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar

brengen. In dit cahier leest u hoe dat kan. We gaan er graag over in gesprek met iedereen

die op wat voor manier dan ook betrokken is bij het groene onderwijs.

Waarom dit onderwijscahier?

De tijd dat groen decoratie was, is voorbij…

3