Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 16 Next Page
Page Background

De groenprofessional zorgt voor het groen in onze leefomgeving. Groen is echter veel

meer dan decoratie alleen. De functie van groen verandert en de groenprofessional zal

mee moeten veranderen.

Concreet ziet Branchevereniging VHG de volgende ontwikkelingen:

n

Het groene vakmanschap krijgt nieuwe dimensies. Denk aan kennisverbreding op

thema’s als ‘groen & zorg’ en ‘groen en duurzaamheid’. Maar ook aan specialisatie,

bijvoorbeeld in ontwerp en advies.

n

Authentiek vakmanschap wordt weer gewaardeerd. In dat kader zal VHG de Meestertitel

voor de sector introduceren.

n

Andere competenties worden van belang. Denk aan kennis van ecologie en

duurzaamheid. En aan vaardigheden op het gebied van communicatie, het

begeleiden van doelgroepen etc.

n

De vraag naar medewerkers op diverse niveaus zal groeien.

Hoe verandert het groene

vakmanschap?

5