Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

8

“Veranderingen in het onderwijs en het bedrijfsleven

maken het mogelijk om de relatie tussen de

sectoren en het onderwijs opnieuw vorm te geven.

VHG heeft die gelegenheid maximaal benut. AOC’s

leiden de mensen op die de toekomst groen

kleuren. VHG en de AOC’s werken samen om de

ondernemers en werknemers van straks goed voor

te bereiden op die toekomst. Die samenwerking

zorgt voor nog meer aansluiting op de arbeidsmarkt.

We hebben elkaar hard nodig en pakken als partners

de zaken goed op. Ik vind dat fantastisch.”

Paul Duijsings

Lid College van Bestuur

AOC Oost

Wat moet er binnen het groene onderwijs gebeuren om het groene

vakmanschap op peil te brengen en te houden?

n

De doorstroming van vmbo naar mbo moet worden verbeterd.

n

Onderwijs en bedrijfsleven moeten nauw samenwerken om kennis en

innovatie in de scholen te brengen.

n

Cross-overs met aanpalende sectoren moeten worden onderzocht

en experimenten worden opgestart. Denk aan samenwerking met

opleidingen in de (water)bouw en de (gezondheids)zorg.

n

Professionalisering/scholing van werkenden en zij-instromers is

belangrijk. Hier moet een adequate infrastructuur voor zijn. Die is er

met de VHG Branche-opleiding, maar uitbreiding is gewenst.