Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 16 Next Page
Page Background

9

Versterken, innoveren en samenwerken. Dat zijn in de visie van VHG de sleutelwoorden

voor goed groen onderwijs in een veranderende omgeving.

Hoe maken we goed

groen onderwijs?

We richten ons op concrete ontwikkelingen langs de volgende actielijnen:

1. Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

VHG pleit voor concentratie van opleidingslocaties, zodat kennis en expertise daar

aanwezig blijven. Een sterke band met het regionale bedrijfsleven op deze locaties is

noodzakelijk. Via deze samenwerking worden kennis en innovaties uit de sector de

scholen in gebracht en omgekeerd.

In samenwerking met enkele AOC’s heeft VHG het pilotprogramma

‘excellente

scholen-excellente leerbedrijven’

opgezet om deze ontwikkeling mede vorm te geven.

Scholen en bedrijven beoordelen samen het lesprogramma op actualiteit, bedrijven

vullen delen van het programma in, stages zijn van hoge kwaliteit en docenten blijven

bij door het volgen van bedrijfsstages.