Opdrachtgevers:

Persbericht 'Meer vertrouwen tussen marktpartijen nodig'

Persbericht 'Meer vertrouwen tussen marktpartijen nodig'

vrijdag 23 januari 2015

PERSBERICHT

Branchevereniging VHG levert bijdrage aan evaluatie Aanbestedingswet:

“Meer vertrouwen tussen marktpartijen nodig”

Om de nieuwe Aanbestedingswet – die op 1 april 2013 in werking trad – goed te laten werken, is vertrouwen tussen marktpartijen nodig. Dat stelt Branchevereniging VHG in een position paper dat zij inbrengt in de evaluatie die de overheid organiseert. Naast het werken aan vertrouwen zijn er ook enkele ‘weeffouten’ in de huidige wet te herstellen. VHG trekt deze conclusie op basis van praktijkervaringen en rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en opdrachtnemers uit de groene sector.

De nieuwe Aanbestedingswet ziet er op papier goed uit, maar de verdere implementatie verdient nadere aandacht, zo meent de branchevereniging. Vooral in de relatie tussen de aanbestedende dienst en de opdrachtnemer valt veel te verbeteren. Angst en krampachtigheid lijken te regeren. Bovendien leiden onduidelijkheden en fouten tot juridisering van de huidige aanbestedingspraktijk. Aanbestedende diensten zouden meer initiatief kunnen nemen voor informeel contact en marktconsultaties. Op brancheniveau kunnen kennisnetwerken worden bevorderd.

Leidraad inkopen groenvoorzieningen
Om aanbestedingen beter te laten verlopen, is volgens VHG meer aandacht nodig voor kennisvergaring door inkopers in het voortraject en duidelijkheid over het plan van aanpak als onderdeel van de gunning. Ook zijn onderscheidende en relevante EMVI-criteria van belang. Daarin zou kwaliteit zwaarder moeten wegen en meer ruimte moeten zijn voor innovatie. Op initiatief van VHG is er al een tool gemaakt voor dergelijke criteria in bestekken voor boomspecialistisch onderhoud. Zo’n leidraad zal er ook komen voor het inkopen van groenvoorzieningen. Verder wordt gedacht aan een marktdossier groenvoorziening met analyses en verkenningen, dat door Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo kan worden opgesteld, en aan voorlichting en gerichte training.

Social return
De groenbranche constateert verder dat de controle op de uitvoering van de werkzaamheden beter kan. Aanbestedende diensten zouden hier meer alert op moeten zijn. Het hanteren van een vast percentage social return raadt de vereniging af. Dit kan in de groensector afhankelijk van het project wellicht ruimer worden ingevuld en inschrijvers kunnen zich onderscheiden met hun aanpak. Het mag bovendien geen doel op zich zijn. Verdringing van arbeid ligt hierbij op de loer.

Waarde van groen
De markt van het openbare groen staat onder grote druk, onder andere door bezuinigingen en vermindering van het groenvolume. Hoewel het belang van groen breed maatschappelijk wordt erkend en herkend, is daarvan in de dagelijkse praktijk weinig terug te zien. Om niet meer maatschappelijk kapitaal te vernielen zou moeten worden ingezet op het behouden en verder uitbouwen van de baten en waarden van groen. Daarvoor is ruimte om te innoveren nodig, maar die komt in de huidige markt niet uit de verf. De Aanbestedingswet is hierin helaas een remmende factor.

Terug naar het categorie overzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten