Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

De relatie tussen de overheid, de markt en de burgers (gemeen-

schap) verandert. Burgerinitiatieven in de openbare ruimte worden

steeds meer toegejuicht en waar mogelijk ondersteund. In tal

van steden komen wijkbewoners in actie om hun leefomgeving

te vergroenen. Braakliggende terreinen worden omgetoverd tot

buurtgroentetuinen. Burgers nemen zelf het groenbeheer ter hand

in hun straat. De boodschap is duidelijk: mensen in de dicht-

bebouwde stedelijke omgeving willen het groen dichterbij halen.

En ze willen dat graag samen doen. Zo raken ze meer betrokken bij elkaar én bij hun wijk of

buurt. En dat is uiteraard een goede zaak. Hoe werkt dit nu in de praktijk? Welke rol kunnen

en willen professionals uit de groenbranche hierin spelen? En vooral: hoe borgen we dat

groen haar waardevolle functies ook op langere termijn kan blijven vervullen? Deze en meer

vragen en aandachtspunten hebben we in dit boekwerkje op een rij gezet, samen met een

aantal interessante voorbeelden van burgerparticipatie. We gaan er graag over in gesprek

met iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij het openbaar groen.

Waarom dit cahier

Burgerparticipatie?

3

Burgerparticipatie en

zelfredzaamheid

Veranderende verhoudingen tussen

overheid, markt en gemeenschap.

Privatisering en

liberalisering

Actief burgerschap

en eigen kracht

Sociaal onder-

nemerschap

Bron: Pop-up publieke waarde - Overheidssturing in de

context van maatschappelijke zelforganisatie (Nederland

School voor Openbaar Bestuur (NSOB), 2013)

Gemeen-

Schap

Markt

Overheid