Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

Welke term dekt de lading? Burgerparticipatie is een breed begrip. De betekenis gaat van

‘bewoners informeren door de gemeente’ tot aan ‘burgerinitiatieven waarbij de overheid (bijna)

geen rol meer heeft’. De overheid ziet graag dat burgers zelf initiatieven nemen. Minister

Plasterk hanteert het woord ‘overheidsparticipatie’: de overheid doet mee daar waar burgers

ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt zou een gedeelde verantwoordelijkheid

moeten zijn, waarbij van zowel de overheid als de burgers een actieve inzet wordt verwacht.

Het is de rol van de overheid om aan te sluiten bij burgerinitiatieven en om de verbinding

te leggen tussen bedrijven, organisaties, burgers en overheid en om maatschappelijke

doelstellingen te formuleren en bereiken. Er zijn steeds meer goede voorbeelden waarbij

dit tot mooie resultaten leidt, ook - en misschien zelfs juist - in het beheer van de openbare

ruimte. Initiatieven van bewonersgroepen - of zelfs bewonersbedrijven - waarbij de overheid

en maatschappelijke organisaties ondersteunen en faciliteren, zijn er steeds meer.

Burgerparticipatie, overheidsparticipatie

of gedeelde verantwoordelijkheid?

4

Bron: ‘Beheren van de openbare ruimte en een heroriëntatie op de rolverdeling tussen burger,

overheid en uitvoerder’, voorstel Programma Stadswerk en NVRD – concept, februari 2015.