VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

bff2a479-9594-4fe8-acdd-7bca7930b351

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

12 branches: “bundeling veiligheidsinitiatieven noodzaak”

do 21 okt 2021

Er heersen zorgen over het grote aantal verschillende veiligheidsinitiatieven in de bouw- en technieksector. Dat bleek een breed gedragen standpunt van 12 brancheorganisaties die elkaar hierover onlangs ontmoetten. 

Zij pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor dat een en ander efficiënter en minder belastend wordt georganiseerd. Ze zouden graag zien dat alle veiligheidsinitiatieven worden gebundeld tot één breed gedragen initiatief. VHG deelt dit standpunt en heeft zich aangesloten bij dit initiatief.

Naar aanleiding van geluiden uit het veld rondom de implementatie van 'Veiligheid in Aanbesteding' (ViA) en de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL) spraken 12 collega-brancheorganisaties elkaar met de vraag of bij hun achterban vergelijkbare zorgen heersen. Dit bleek breed te leven. Dit leidde tot een gezamenlijke brief aan GCVidB namens branches - waaronder VHG - waarin men om uitstel van implementatie van de Veiligheidsladder vroeg in verband met beperkte auditcapaciteit. 

GCVidB beoordeelt de beperkte auditcapaciteit door gefaseerde invoering als een beheersbaar risico en houdt vast aan implementatie per 1-1-2022. Branches delen dit standpunt niet en voorzien (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen. Ze pleiten bovendien voor formele en structurele afstemming van GCVidB met de branches.

Bundelen initiatieven
Het veiligheidsoverleg van de 12 branches leidde tot een aantal zeer relevante gezamenlijk gedragen inzichten, wensen en ambities. Dat de veiligheid van medewerkers in de sector belangrijk is, staat als een paal boven water. De kans is zeer reëel dat ook andere collega branches zich nog bij dit initiatief aansluiten. Gezamenlijk gaan de branches zich inzetten om de ambities waar te maken. Het bundelen van alle veiligheidsinitiatieven (o.a. ViA, VCA, GPI, ISO 45001, ISO 9001 etc.) tot één systeem vormt daarin een belangrijk onderdeel.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org