VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

fc595e54-3386-48d9-9c3f-7c01ffeba7ae

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Aandacht voor groen in handreiking aan gemeenten voor aanpak maatschappelijke thema’s in openbare ruimte

wo 12 mei 2021

Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in het vizier stelden leden van Stadswerk 32 actiepunten op voor acht maatschappelijke thema's om te werken aan een leefbare, aantrekkelijke openbare ruimte. Op 11 mei 2021 verstuurden zij deze punten als handreiking naar alle 352 gemeenteraden in Nederland.

Voor veel maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, klimaat en de aantrekkelijkheid van de gemeente, zijn oplossingen te vinden in de fysieke leefomgeving. In de handreiking sporen de leden van Stadswerk raadslieden aan om te zorgen voor sociaal veilige omgevingen en aantrekkelijk groen om de hoek, om ontbrekende schakels in het fietspadennet aan te pakken en om wateroverlast te voorkomen met bomen en planten. 'We hopen nog eens duidelijk te maken hoe belangrijk de openbare ruimte is, ook voor het vestigingsklimaat voor ondernemers', aldus Stadswerk-voorzitter en burgemeester van Culemborg Gerdo van Grootheest.

Een openbare ruimte voor iedereen
Stadswerk-directeur Maarten Loeffen kan dat enkel beamen. 'De openbare ruimte is de plek waar mensen zich thuis voelen. Die herkenbaar is, veilig en vertrouwd. Waar mensen, maar ook maatschappelijke thema's, elkaar ontmoeten. Het loont zich daarom om te werken aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de leefomgeving. Zo speelt groen – en in het bijzonder bomen – een belangrijke rol. Bomen zijn beeldbepalend, maken gezond, en zijn essentieel voor duurzaamheid en klimaatvraagstukken. Ook dragen veel maatregelen gericht op aanpassing aan klimaatverandering op termijn bij om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen.'

Van Grootheest: 'In onze handreiking hebben we geprobeerd om deze onderwerpen aan te kaarten zonder te vervallen in vakjargon. We hebben gekozen voor een handreiking met tips en bouwstenen die lokale partijen kunnen gebruiken in hun verkiezingsprogramma's. Lokale politici zijn uitstekend op de hoogte van de lokale situatie en kunnen zelf kiezen wat voor hun gemeente het best passend is. Er bestaat niet één format passend voor het hele land. Maar er zijn wel uitdagingen waar we allemaal mee te maken krijgen.'

Belang actie
Loeffen onderstreept nut en noodzaak van deze actie: 'Tijdens de coronacrisis werd zonneklaar hoe belangrijk de openbare ruimte dichtbij huis is. Voor beweging in een dagelijks ommetje en de ontmoeting met buurtgenoten. Daarnaast is er een nog verder toegenomen besef dat gezondheid een heel belangrijk goed is en dat een goed ingerichte openbare ruimte een positief gezondheidseffect heeft. De openbare ruimte is het kruispunt waarop allerlei maatschappelijke thema's samenkomen en daar zijn heel wat kansen te verzilveren.'

Na een brainstormsessie op 2 maart zijn de bureaumedewerkers van Stadswerk, in nauwe samenwerking met haar leden en diverse interne commissies en werkgroepen, gekomen tot een eerste concepthandreiking. Deze is tegen het licht gehouden door lokale politici van uiteenlopende pluimage. Op 29 april is de handreiking gepresenteerd in een talkshow vanuit Nieuwspoort te Den Haag, waarin ook Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis acte de présence gaf.

 


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org