VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

0f782645-2196-458e-9792-c2df04e730c9

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Eindbod Cao voor het Hoveniersbedrijf

vr 08 sep 2023

​Op donderdag 7 september heeft de vijfde onderhandelingsdag plaatsgevonden voor de nieuwe cao voor onze bedrijfstak. Koninklijke VHG heeft zich tot het uiterste ingespannen om tot een onderhandelingsresultaat te komen, maar heeft helaas geen overeenstemming kunnen bereiken met de vakbonden over een aanpassing van de lonen. Als gevolg hiervan is er op deze dag een eindbod gedaan. In dit nieuwsbericht lees je wat dat eindbod in hoofdlijnen inhoudt.

Constructieve cao-onderhandelingen

Op 26 april, 15 mei, 25 mei en 19 juni en 7 september hebben er cao-overleggen plaatsgevonden. Deze zijn constructief en prettig verlopen. Op heel veel onderwerpen zijn sociale partners het met elkaar eens. Zo willen we onder andere afspraken maken over de uitbreiding van de seniorenregeling, het verbeteren van de huidige reiskostenvergoeding, het toekennen van een extra periodiek aan de onderste 3 schalen en het verbeteren van de onderwijsvoorwaarden. Dit allemaal om de aantrekkelijkheid van de branche te vergroten! Echter, over de lonen konden we helaas geen overeenstemming bereiken.

Voorgestelde loonstijgingen

Per 1 februari 2023 hebben de werkgevers - vooruitlopend op de nieuwe cao - de lonen al verhoogd met maar liefst 3%. Daarnaast hebben we op 19 juni jl. voorgesteld om de lonen als volgt te verhogen:
  • per 1 september 2023 met 3%; 
  • per 1 januari 2024 met 3%.

Van 1 februari 2023 tot 1 februari 2024 betekent dat een totale loonstijging van 9%; een fors percentage. Desondanks gingen de vakbonden hier niet mee akkoord. 

Eindbod 7 september

Gelet op het feit dat de vakbonden op 19 juni jl. ons bod afwezen, hebben we - na ruggespraak met de klankbordgroep cao - een nieuw voorstel gedaan. Voorgesteld is om een cao af te sluiten met het een looptijd van 1 juli 2023 t/m 31 december 2024 (18 maanden). Verder is het voorstel om de lonen als volgt te verhogen:
  • per 1 september 2023 met 3%;
  • per 1 januari 2024 met 3%; 
  • en per 1 juli 2024 met 2%. 
Vanaf 1 februari 2023 zou dat een totale loonstijging van 11% betekenen; een behoorlijk percentage in vergelijking met andere afgesloten cao’s. Kortom, Koninklijke VHG biedt een uitzonderlijk aantrekkelijk loonvoorstel aan de werknemers in onze sector.

Hoe nu verder? 

Koninklijke VHG werkt het totale eindbod de komende periode verder uit en legt het aan de vakbonden voor. Die leggen het vervolgens aan hun leden voor. Zodra de vakbonden hun leden hebben geraadpleegd, ontvang je bericht over de uitkomst!

Voor meer informatie of vragen hierover kun je contact opnemen met onze collega's van de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief