VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

6906face-14c7-4db3-b913-7a9da68afc7a

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Gemeente Dordrecht maakt werk van een toekomstbestendige leefomgeving

do 05 mei 2022

De Gemeente Dordrecht hecht veel waarde aan groen en blauw in de buitenruimte. Het heeft idverde opdracht gegeven om een zogeheten 'groenblauwprogramma' te ontwikkelen, waarmee de gemeente kan werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Met dit programma wil de gemeente zich ook goed voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet. 

In het Groenblauwe programma staan voor vier thema's de doelstellingen beschreven die Dordrecht nastreeft:

1. Dordrecht is een aantrekkelijke stad.

2. Dordrecht is een gezonde stad.

3. Dordrecht is in 2035 klimaatbestendig.

4. Dordrecht beschermt en bevordert de biodiversiteit.

Concreet uitvoeringsplan
Kimberly Hofstede, Adviseur Omgevingsbeheer bij idverde Advies: "Met groen en blauw zien we kansen om de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te verhogen en het Dordts karakter te versterken. Hierdoor worden Dordtenaren gestimuleerd om meer naar buiten te gaan, wat weer een positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast zijn groen en blauw bij uitstek middelen om klimaatproblemen zoals hittestress en wateroverlast het hoofd te bieden. Door groenbeleid op te stellen en uitgangspunten voor inrichting en beheer te formuleren kan de biodiversiteit binnen en buiten de stad beter beschermd en gestimuleerd worden. In het Groenblauwprogramma is op concreter niveau uitgewerkt hoe we met deze vier thema's aan de slag gaan."

Meer weten over dit inspirerende voorbeeld van hoe u als groenbedrijf gemeenten kunt ondersteunen in hun groenblauwe ambities? Lees het uitgebreide nieuwsartikel op de website van idverde.

N.B.: idverde Realisatie en idverde Bomendienst zijn lid van onze vereniging.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org