VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

021300ce-0c7e-48d7-8d4c-6ddee8c6fd22

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Ondernemersorganisaties over het coalitieakkoord: Goede basis voor verduurzaming en modernisering

do 16 dec 2021

Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het Coalitieakkoord.

Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en kennis en is er veel aandacht voor ondernemerschap en het mkb. 

Aanpak regeldruk
De echte uitdaging zal liggen in een succesvolle uitvoering en de belofte van stabiel beleid, zo concluderen de ondernemersorganisaties. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland is verheugd dat de coalitie het mkb belangrijk noemt. "Blij zijn we onder meer met de aangekondigde aanpak van de regeldruk en het wegnemen van barrières bij financiering, want ondernemers moeten alle nodige investeringen wel kunnen doen. We zijn echter nog niet gerust op de lastenontwikkeling voor zelfstandig ondernemers."

Lees hier de reactie op de diverse thema's

Meer groen
Het coalitieakkoord bevat plannen voor extra investeringen in onder meer wonen, klimaat, stikstof, innovatie, infrastructuur en wonen. In totaal wordt zo voor tientallen miljarden extra uitgetrokken. Ook voor de groensector bevat het coalitieakkoord interessante voornemens. Zo staat er over klimaatadaptatie: "Hittestress tijdens een warme periode is een steeds groter probleem en veroorzaakt een piek in het overlijden van vaak kwetsbare mensen. Om dit tegen te gaan bevorderen we het toevoegen van meer groen, water en lichte oppervlakten in dichtbebouwd gebied. Dit leidt tot meer schaduw, verdamping en reflectie."

Bouwen met groen
Ook bij bouwplannen is aandacht voor groen een aandachtspunt, zo valt te lezen: "Bij nieuwbouw zijn de aanwezigheid van publieke voorzieningen, (OV-)infrastructuur en bescherming van natuur randvoorwaarden. Bij bebouwing van open ruimte groeit groen mee."

Stikstof
Koninklijke VHG zal met behulp van de VHG-concepten De Levende Tuin, de Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw de maatschappelijke en economische waarde van groen in dit kader onder de aandacht zal brengen bij het kabinet, de verschilleden ministeries, burgers en overige stakeholders. Met als doel gezonde leefomgevingen te creëren waarin het prettig is om te wonen, werken en recreëren.

Praktijk betrekken bij uitwerking
Hoewel de nieuwe plannen er op hoofdlijnen goed uit zien, komt het de komende maanden ook aan op een goede uitwerking met goede betrokkenheid vanuit de praktijk. De ondernemersorganisaties trekken daarbij graag samen op met de verschillende overheden en maatschappelijke partners om de uitwerking tot een succes te maken.

Bron: VNO NCW – MKB Nederland


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org