VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

75f9cf5d-8415-4e96-981b-eaa118614297

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vraag van de week - wie betaalt de kosten van kortdurend zorgverlof?

do 22 jun 2023

​De kosten van kortdurend zorgverlof zijn voor rekening van de werkgever. De medewerker heeft gedurende het verlof recht op 70 procent van het loon. Is dat minder dan het minimumloon, dan ontvangt de medewerker het voor hem geldende minimumloon. De werkgever kan het loon verminderen met de door de werkgever vergoede onkosten als de medewerker deze bespaart door het niet-verrichten van zijn arbeid.


Een medewerker heeft recht op kortdurend verlof voor noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van een persoon. Om wie dat kan gaan, staat nauwkeurig beschreven in de cao, bijlage 11 Wet arbeid en zorg. Dit zijn onder anderen: echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont, (pleeg)kind en bloedverwant in de eerste en tweede graad. 

De duur van het verlof is maximaal twee keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt – voor een periode van 12 maanden. De medewerker moet het zorgverlof tenminste twee weken voor het beoogde tijdstip van ingang aanvragen.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen hierover kun je contact opnemen met onze collega's van de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief