VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

006dba61-4935-4eda-9b4c-c6553d879d41

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vraag van de week: Hoeveel meeruren van het eindsaldo Jaarurennorm mag een medewerker op 31 maart toevoegen aan de verlofkaart?

do 21 apr 2022

Op basis van artikel 19 lid 2b van de cao mag een medewerker van het eindsaldo meeruren op 31 maart 2022 maximaal 74 uur toevoegen aan de verlofkaart.

 

Artikel 19 Afrekenmoment en verrekening van meer- of minuren

Lid 1 Het jaarlijkse afrekenmoment ligt op 31 maart.

Lid 2 Op het afrekenmoment worden eventuele meeruren boven de vastgestelde individuele jaarurennorm:

a. Uitbetaald, tegen 100% voor de eerste 120 uur en tegen 130% voor de uren boven het 120e uur.

b. Naar keuze van de werknemer kan de eerste 74 uur jaarlijks bijgeschreven worden op de verlofkaart. Deze uren worden als bovenwettelijke verlofuren beschouwd. Een eventueel

restant wordt uitbetaald conform sub a.

Lid 3 Op het afrekenmoment worden eventuele minuren kwijtgescholden.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u ook contact opnemen met onze collega's van de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of (085) 33 077 00.

 


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org