VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

34aab9cc-a5bb-4720-a761-de039b8ee49c

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat zijn 26 wetten – waaronder de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Waterwet, Zwemwaterwet en Wet milieubeheer – én alle onderliggende regelgeving. Verder worden zestig algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit, vervangen door vier AMvB’s. Alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling komen samen in de Omgevingswet voor het doen van milieumeldingen.

​Alle gemeenten, provincies en waterschappen hebben eigen digitale systemen, die allemaal aan elkaar geknoopt moeten worden. De invoering van de Omgevingswet is diverse keren uitgesteld. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat.

Advies: Plan ruim

Als de wet op deze datum wordt ingevoerd, dan is het de vraag of alles meteen soepel zal verlopen. Daarom heeft Koninklijke VHG een advies voor groenondernemers: “Heb je plannen om iets te veranderen op je bedrijf, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe loods of de aankoop van een perceel, dan is het verstandig om iets eerder te beginnen met de voorbereidingen. Zo voorkom je dat je in het nieuwe digitale stelsel vastloopt, waardoor een vergunning bijvoorbeeld langer op zich laat wachten.” 

Uitvoerbaarheid

In essentie gaat de Omgevingswet over alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving. Bouwvergunningen, milieuregels en bestemmingsplannen vallen straks allemaal onder de Omgevingswet. Het grootste deel van de regels wordt verschoven; daar verandert inhoudelijk dus niets aan. Verschillende partijen hebben meegedacht over de nieuwe Omgevingswet, zoals gemeenten, provincies, softwareleveranciers, stedenbouwkundige bureaus en brancheorganisaties. Ook Koninklijke VHG heeft ingesproken op de onderwerpen die van belang zijn voor groene ondernemers. Daarbij is vooral aandacht gevraagd voor de praktische uitvoerbaarheid.

Artikelen VHG-magazine
In de afgelopen periode hebben we meermaals aandacht besteed aan de Omgevingswet en de impact voor u als groenprofessional. Deze artikelen vindt u gebundeld terug als naslagwerk rechts in het kader bij Hulpmiddelen.


Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief