VHG  |  Ondernemer  |  Hulpmiddelen  |  Info

Skip Navigation LinksDetails

"Voor ondernemers in het groen"

1b40387f-a1eb-4786-bbc6-06d4d1a0f25c

VHG Hulpmiddelen

Hulp nodig bij uw bedrijfsvoering? Alle praktische hulpmiddelen op een rij. Verfijn op thema en onderwerp om te vinden wat u nodig heeft.

Kamerbrief PFAS houdende grond

 Branchevereniging VHG blijft bezorgd over de maatregelen die het Kabinet heeft voorgesteld om snel een einde te maken aan de PFAS-crisis.​ Het Kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer in te willen zetten op het doorlichten van vergunningen om te achterhalen wat er nog wel kan, de procedure tot het opstellen van bodemkwaliteitskaarten te versnellen, per 1 december 2019 ook een landelijke achtergrondwaarde voor de land- en waterbodem te willen introduceren en de bronnen van PFAS te willen aanpakken.

VHG vraagt zich af of deze maatregelen op korte termijn voldoende effect zullen hebben. Het is goed dat er door het RIVM gewerkt wordt aan een heldere achtergrondwaarde die een beeld geeft van de bestaande kwaliteit van de bodem, maar deze zal pas tegen 1 december aanstaande bekend zijn. Daarnaast hoopt VHG niet, dat het Kabinet het PFAS-probleem over de schutting naar lagere overheden gooit waar communicatie, kennis en capaciteit knelpunten kunnen zijn. Kostbare tijd gaat nu verloren. In de sectoren rondom het grondverzet is de situatie inmiddels nijpend geworden. Werken liggen stil en voor de werkgelegenheid bij de grondverzetbedrijven wordt gevreesd. De situatie in het grondverzet raakt ook de groensector, doordat het transport en de opslag van partijen grond wordt bemoeilijkt en er extra kosten gemaakt moeten worden voor partij-keuringen en afvoer.

VNO-NCW en MKB-Nederland, met wie VHG samen optrekt in de lobby rondom dit thema, hebben aangekondigd een claim richting het Kabinet te willen voorbereiden voor de door bedrijven geleden schade. Zij noemen de wijze waarop minister Van Veldhoven met PFAS is omgegaan een ‘verschrikkelijk bedrijfsongeval’.

Downloaden 

Klik hier om dit hulpmiddel te downloaden.

Dit hulpmiddel is alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap of lid worden, klik hier.

Gerelateerde info

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees verder op de onderwerppagina
Wet- en regelgeving / PFAS

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org