Inleiding

Branchevereniging VHG onderhandelt namens de sector met de vakbonden over de cao. Deze cao wordt normaal gesproken Algemeen Verbindend Verklaard voor alle hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven in Nederland. VHG kent het groenbedrijf en kent de belangen van de bedrijven. Een goed rendement door verantwoorde lonen, flexibilisering van de arbeid; het zijn voorbeelden van onderwerpen waar VHG zich sterk voor maakt. Daarbij houdt VHG oog voor een goede verstandhouding met vakbonden en werknemers.

De samenstelling van de cao-klankbordgroep, stuurgroep Sociaal Beleid en de cao-onderhandelingsdelegatie kunt u, na te zijn ingelogd, vinden op het ledengedeelte van deze website.

Op deze webpagina leest u informatie over:
Onderhandelingsresultaat cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 24-09-2020 
Cao voor het Hoveniersbedrijf verlengd t/m 30 juni 2021
Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020
Communicatiedocument cao-akkoord Cao voor het Hoveniersbedrijf; 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020
Verlenging Cao voor het Hoveniersbedrijf tot en met 30 juni 2018
Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 juli 2016 t/m 28 februari 2018
Akkoord Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 juli 2016 t/m 28 februari 2018 
Tussentijdse wijziging Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 januari 2014 t/m 29 februari 2016
Jaarurenmodel
(Cao)loontabellen

Onderhandelingsresultaat cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2020 – 24 september 2020
Op 7 mei 2020 sloten sociale partners in de hovenierssector een akkoord voor ongewijzigde verlenging van de looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Daarbij zijn protocolafspraken gemaakt voor vervolgoverleg. Op 24 september 2020 is naar aanleiding van dit vervolgoverleg een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonparagraaf. Bekijk hier het communicatiedocument met de afspraken.

Cao voor het Hoveniersbedrijf verlengd t/m 30 juni 2021
Sociale partners in de hovenierssector hebben op 7 mei 2020 een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland. De overleggen zijn constructief en prettig verlopen. De huidige Corona-crisis heeft invloed op het verloop van de onderhandelingen. Daarom bestaat het onderhandelings-resultaat uit een akkoord en protocolafspraken voor vervolgoverleg. Bekijk hier het communicatiedocument met de afspraken.

Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020
Op dinsdag 22 mei 2018 heeft Branchevereniging VHG een cao-akkoord bereikt met de vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020. De cao-redactiecommissie heeft inmiddels de cao-afspraken in cao-teksten vervat. De Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 treft u hier aan. Inmiddels is de gewijzigde cao Algemeen Verbindend Verklaard door het ministerie van SZW. Het algemeen verbindendverklaring besluit (AVV-besluit) voor de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland is genomen en gepubliceerd in de digitale Staatscourant van woensdag 9 januari 2019. Het AVV-besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van het besluit, dus op donderdag 10 januari 2019. Dit houdt in dat onze cao door alle bedrijven in de groene sector dient te worden nageleefd. De drukker is op dit moment bezig met het drukken van de nieuwe cao-boekjes. De cao-boekjes zullen uiterlijk begin februari gereed zijn. Zodra de cao-boekjes gereed zijn, zullen wij u hierover berichten.  

Cao voor het Hoveniersbedrijf verlengd tot en met 30 juni 2018
Sociale partners betrokken bij de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland, hebben besloten om de huidige cao, inclusief de algemeen verbindendverklaring (avv), ongewijzigd te verlengen. De looptijd van de huidige cao is van 1 juli 2016 tot en met 28 februari 2018. De cao (inclusief avv) is inmiddels verlengd tot en met 30 juni 2018. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Hiermee wordt een avv-loze periode en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Sociale partners zijn Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen.

Cao voor het Hoveniersbedrijf (1 juli 2016 t/m 28 februari 2018)
Op dinsdag 12 april 2016 heeft Branchevereniging VHG een cao-akkoord bereikt met de vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 juli 2016 t/m 28 februari 2018. De cao-redactiecommissie heeft inmiddels de cao-afspraken in cao-teksten vervat. De Cao voor het Hoveniersbedrijf 1 juli 2016 tot en met 28 februari 2018 treft u hier aan. In de komende periode zullen sociale partners de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om de cao-tekst algemeen verbindend te laten verklaren. Daarnaast  zal de drukker zich ook bezig gaan houden met het drukken van de  nieuwe cao-boekjes. Zodra de cao-boekjes gereed zijn, zullen wij u hierover berichten.

Akkoord Cao voor het Hoveniersbedrijf
Na vier onderhandelingsdagen is op 12 april 2016 een principe-akkoord bereikt voor de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland. De onderhandelingen zijn constructief en prettig verlopen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 t/m 28 februari 2018.

Tussentijdse wijziging Cao voor het Hoveniersbedrijf
Op 12 januari 2015 hebben sociale partners overeenstemming bereikt over een tussentijdse wijziging van de Cao voor het Hoveniersbedrijf. De looptijd van de gewijzigde cao is van 1 januari 2014 t/m 29 februari 2016. Inmiddels is de gewijzigde cao Algemeen Verbindend Verklaard door het ministerie van SZW. Het Algemeen Verbindendverklaring Besluit (AVV besluit) voor de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland is genomen en gepubliceerd in de digitale Staatscourant van woensdag 19 augustus 2015. Het AVV besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van het besluit, dus op donderdag 20 augustus 2015. Het eerder verschenen communicatiedocument van sociale partners kunt u hier lezen.

Jaarurenmodel
Hier treft u de vragen en antwoorden over het jaarurenmodel aan.

Artikelen over het jaarurenmodel zijn opgenomen in een PowerPointpresentatie.

Loontabellen
Loontabellen per 1 november 2020
Loontabellen per 1 januari 2020
Loontabellen per 1 juli 2019
Loontabellen per 1 januari 2019
Loontabellen per 1 juli 2018
Loontabellen per 1 januari 2018

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 januari 2021
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 juli 2020
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 januari 2020
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 juli 2019
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 januari 2019
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 juli 2018
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking per 1 januari 2018
     

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de Ondernemershelpdesk van Branchevereniging VHG op telefoonnummer: 030-65 95 550 of per e-mail ondernemershelpdesk@vhg.org,

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten