Leiderschap

Houding en visie van de direct leidinggevende zijn bepalend voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zorg voor managers die stimulerend in plaats van controlerend bezig zijn.

De rol van leidinggevende is de laatste jaren complexer geworden. Naast de rol van ondernemer (gericht op resultaten en relatie met klanten) en manager (sturen op effectiviteit en hands-on deelname in projecten), wordt steeds meer een beroep gedaan op leiderschapskwaliteiten (inspireren en tot verandering aanzetten) en coachingsvaardigheden (gericht op de ontwikkeling van het team en de teamleden).

Duurzame inzetbaarheid vraagt namelijk om gedragsverandering en daarmee vooral om inspiratie en coaching. Stimulerende leidinggevenden bieden hun medewerkers hulpbronnen en uitdaging in het werk. Ze stimuleren medewerkers zelf te blijven werken aan hun vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij laten zij zien hoe medewerkers bijdragen aan de bedrijfsresultaten en tonen zij waardering voor deze bijdrage.

Zoals aangegeven is de direct leidinggevende degene die in de dagelijkse praktijk bij uitstek in staat om het maatwerk te bieden dat nodig is. Zeker wanneer er nog niet echt sprake is van een beleidsmatige aanpak, of wanneer draagvlak ontbreekt, valt of staat de aandacht voor inzetbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers met de houding van de leidinggevende.

Daarnaast is de leidinggevende degene die aan de knoppen zit in het beheersen van Arbo risico’s, de opleidingen die gevolgd worden en is de leidinggevende ook degene die de medewerker het best kent, functioneringsgesprekken voert en de medewerker uiteindelijk beoordeelt.

Algemene kwaliteiten voor de ‘moderne’ leidinggevende zijn:
• Voorbeeldgedrag
  Een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid betekent dat u
  bijvoorbeeld afspraken nakomt en laat zien dat u zelf gezond leeft en werkt aan uw eigen
  ontwikkeling.

• Feedback geven
  Voor uw medewerkers is het belangrijk op een goede en opbouwende manier
  terugkoppeling te krijgen op hun functioneren. Van goede feedback leren en ontwikkelen
  mensen.

• Motiveren & stimuleren
  Waarder de werkprestaties en laat zien welke bijdrage de medewerker levert aan het
  werk en aan het grotere geheel.

• Richting geven
  Geef regelmatig aan welke koers uw bedrijf of afdeling opgaat. Wat zijn de doelen?
  Welke visie zit hierachter? Wat verwacht u hierin van uw medewerkers? Schep kaders
  waarbinnen het werk gedaan moet worden en maak de voortgang inzichtelijk.

• Betrekken
  Door medewerkers actief te betrekken en mee te laten denken bij ontwikkelingen en
  oplossingen voor knelpunten, stimuleert u het eigen initiatief en ontstaat draagvlak voor
  de uiteindelijke oplossingen.

• Werk aan de teamsfeer en onderlinge relaties
  Een goede werksfeer is belangrijk. Het stimuleert de veerkracht van de werknemers en
  hun motivatie om net dat stapje extra te willen doen. Het heeft een gunstig effect op de
  resultaten van uw bedrijf. Daarnaast zullen medewerkers minder snel op zoek gaan naar
  een nieuwe baan.

Een goed werkklimaat bereik je onder andere door het bespreken van zaken in een teambijeenkomst, vragen hoe medewerkers zich voelen, het stimuleren van informele teaminitiatieven en het creëren van een plek binnen het team voor ieder individu.

Workshop Leidinggeven en motiveren (Insector / Gerard Barends en Marc Wichman) 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten