Stap 1: Wat zijn uw visie en doelen?

De eerste stappen zijn vrijwel gelijk voor ieder bedrijf. Het begint bij te bepalen wat u eigenlijk wilt bereiken. Waarom zou u in actie moeten komen? Hoe groot is de urgentie? Waar zou duurzame inzetbaarheid een antwoord op moeten geven?

We richten ons in deze stap eerst op het WAT en WAAROM, in de volgende stappen komt de ‘HOE-vraag’ aan bod.

Het is immers belangrijk om helder te hebben waarheen u op weg gaat. Dan wordt het immers makkelijker daar passende acties bij te vinden en andere te informeren en enthousiasmeren.

1. Bedenk als ondernemer wat u precies wilt bereiken. Kijkende naar de inzetbaarheid van
    uw medewerkers: waar wilt u dan over 5 jaar staan? En over 10 jaar? Wat heeft het
    bedrijf nodig, nu, straks en in de verdere toekomst.
2. Is duurzame inzetbaarheid een item waarin u zich wilt onderscheiden van uw collega’s?
    Qua kostenstructuur, kwaliteit van diensten, goed werkgeverschap of MVO? Wacht u af
     wat uw concurrenten doen, of creëert u uw eigen concurrentievoordeel?
3. Om dit te kunnen bereiken, wat is daar dan voor nodig? Op het gebied van
    betrokkenheid, ontwikkeling, productiviteit, kwaliteit, gezondheid, vitaliteit,
    werkomstandigheden, etc.?
4. Welke standpunten en acties vraagt dit dan?
5. Hoeveel urgentie dient er aan duurzame inzetbaarheid gegeven worden? (Gebruik
    hiervoor een puntenschaal van 1 tot 10 en u weet direct hoeveel prioriteit u bij
    de bijbehorende acties moet leggen).
6. Wat mogen uzelf, sleutelfiguren en uw medewerkers daarin van elkaar verwachten?

Verlies u niet in lange heisessie waarin u analyseert en omschrijft wat duurzame inzetbaarheid voor u betekent. Ga uit van de uitdagingen waarvoor uw bedrijf staat. En de koers die u de komende drie tot vijf jaar moet varen om succesvol te zijn. Vertaal dit in één alinea naar een visie en maximaal vijf doelstellingen.

Wij vinden belangrijk dat….
Onze focus voor … ligt daarom op….
Wij richten ons op de voldoende doelstellingen….

De volgende stap is het organiseren van aandacht voor uw plannen (stap 2). Het kan echter ook zijn dat u meteen aan de slag gaat met het vaststellen van concrete acties (stap 3).

Meer inspiratie?
Klik dan op dan op de kernwaarden, c.q. uitgangspunten die bijdragen aan een succesvolle visie of Huis van Werkvermorgen.

Concrete ondersteuning?
Bedrijfsaanpak Werken aan morgen: weloverwogen werken aan vitaliteit en inzetbaarheid of Werken in Balans. Elk bedrijf is uniek en vraagt dus om een eigen aanpak. Samen met uw Stigasadviseur gaat u op zoek naar de juiste route. Die begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna bepaalt u de volgende stappen voor uw bedrijf en uw medewerkers.

Ga verder met Organisatie en Beleid, Stap 2: Aandacht en draagvlak

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten