Stap 2 Aandacht en draagvlak

Stap 2: Aandacht en draagvlak organiseren

Nu u uw visie en doelen helder heeft, is het belangrijk anderen in uw bedrijf net zo enthousiast te krijgen. Samen gaat u nu aan de slag om van uw ambitie een succes te maken.

Bij een goede bedrijfsvoering hoort serieuze aandacht voor alle aspecten van duurzame inzetbaarheid. Dat gaat dus veel verder dan de aanwezigheid van de juiste gereedschappen en hulpmiddelen. Essentieel is dat iedereen binnen uw bedrijf hiervan het belang inziet en hier ook daadwerkelijk naar handelt. Gezamenlijke normen, waarden en voortdurende communicatie en afstemming, spelen hierbij een sleutelrol. Door frequent positieve aandacht te geven, zullen er een ‘gezamenlijke taal en gezamenlijke verwachtingen’ ontstaan.

Afhankelijk van de gelaagdheid en de grootte van uw bedrijf, begint u met het bespreken van uw plannen direct met uw medewerkers, of eerst met uw sleutelfunctionarissen wanneer anderen de uitvoering op moeten pakken. Het doel hiervan is uw ambitie over te dragen, alle ‘neuzen’ dezelfde kant op te krijgen, goede ideeën aan te boren en uw medewerkers te enthousiasmeren aan de slag te gaan. Dit zou er in deze fase als volgt uit kunnen zien:

1. Personeelsbijeenkomst
• als eerste kennismaking
• informeren, enthousiasmeren
• persoonlijk betrekken
• storytelling

2. Werkoverleg
• concreter maken
• afgestemd op eigen team, rolverduidelijking
• acties plannen, afspraken maken
• evalueren

3. Functioneringsgesprek
•  concreter maken
• afgestemd op eigen team, rolverduidelijking
• acties plannen, afspraken maken
• evalueren

4. Toolbox
• kennis en inzicht over risico's, goede praktijken, regels en achtergronden
• ontstaan van een 'gezamenlijke taal'

5 Personeelsblad, nieuwsbrief, etc.
• aandacht vasthouden
• familieleden informeren

Bij grotere bedrijven zijn deze tussenstappen cruciaal:
1. Managementteam
• praten over vraagstukken, visie, doelen
• welke sleutelfiguren?
• strategie bepalen
• taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden vastleggen plan uitzetten en bewaken

2. Medezeggenschap
• praten over vraagstukken, visie, doelen
• informeren, enthousiasmeren
• inhoudelijke inbreng
• strategie bepalen

3. Personeelszaken & KAM
• concreter maken
• afgestemd op individidu
• acties plannen,a fspraken maken
• evalueren en bijstellen

Meer weten over communicatietips?

Meer informatie over de verschillende rollen die u en uw medewerkers hebben als het om duurzame inzetbaarheid gaat?

Om te weten welke concrete stappen nodig zijn, is het vaak nodig een beter zicht te hebben op het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid dat voor uw organisatie van toepassing is. Dat brengt u bij Organisatie en beleid, Stap 3: Nulmeting en periodieke check.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten