Fase 1: Begin bij het verzamelen en analyseren van reeds beschikbare data

• Leeftijdsopbouw, instroom en doorstroom: is er balans binnen de verschillende
  leeftijdscategorieën? Is de natuurlijke doorstroming voldoende geborgd? Of loopt u door
  vergrijzing en ontgroening risico op een terugloop van de inzetbaarheid en verlies van
  kennis?
• Functioneringscyclus: zijn er gemeenschappelijke conclusies te trekken aan de
  functionerings- en beoordelingsgesprekken? Meer weten?
• Verzuimcijfers: hoe beoordeelt u de cijfers? In vergelijking met de branche? Welke
  analyse en adviezen geeft uw arbodienst?
• Risico-inventarisatie en -evaluatie: Zijn de acties in het Plan van aanpak uitgevoerd?
  Indien van toepassing, waarom niet?
• Preventief Medisch Onderzoek: geeft op groepsniveau inzicht in de gezondheidseffecten
  van arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf en medewerkersgroep.
• Check uw Arbocatalogus op afspraken die in uw sector gemaakt zijn. Meer weten?

Verdiepend inzicht verkrijgt u onder andere met de volgende instrumenten:
• 
Met de gratis Vitaliteitsscan bedrijf brengt u in 10 minuten in kaart hoe uw bedrijf er qua
  voor staat. Wat doet u al? En wat kunt u nog meer doen als het gaat om langer
  doorwerken, inzetbaarheid, fitheid, vitaliteit en gezondheid? Meer weten?
• De Vitaliteitsscan Werknemer geeft op groepsniveau inzicht in het werkvermogen en de
  inzetbaarheid van uw medewerkersgroep en adviezen om de inzetbaarheid van uw
  medewerkers structureel te vergroten. Op basis van de uitslagen wordt het
  arbeidsproductiviteitsverlies voor u bedrijf in beeld gebracht. Meer weten over
  de bedrijfsaanpak Werken aan Morgen.
• Preventief Medisch Onderzoek: Een preventief medisch onderzoek (PMO) spoort
  gezondheidsrisico’s op. Deze kunnen te maken hebben met het werk of met iemands
  leefstijl. Een geanonimiseerde groepsrapportage levert u sturingsdata en adviezen. 
• Functioneringsgesprekken
• Op sectorniveau publiceert Stigas jaarlijks een factsheet met informatie over
  leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, werkvermogen, preventief medisch onderzoek en
  arbeidsrisico’s. Een richtinggevend alternatief voor de vitaliteitsscan bij kleinere
  personeelsgroepen (Meer weten?

Ga verder met fase 2.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten