Actie 2: Ondersteunde maatregelen beschrijven

Bepaal vervolgens wat er allemaal nodig is om de beschreven maatregelen succesvol maken en leg deze ondersteunende acties vast in het plan van aanpak. Denk hierbij aan:

1. Het beschikbaar stellen van middelen
• Stel budget beschikbaar en vertaal dit naar een realistische begroting;
• Stel voor de betrokken functionarissen en medewerkers voldoende tijd beschikbaar;
• Maak het mogelijkheid voor uitvoerders om (extern) deskundigen te raadplegen;

Voldoende faciliteiten stimuleert betrokkenheid. Te weinig faciliteiten veroorzaken weerstand en frustratie.  

2. Het beleggen van taken en verantwoordelijkheden
• Benoem een portefeuillehouder binnen de leiding (meestal hoofd P&O, KAM of
  directeur);
• Wijs een preventiemedewerker aan die onder andere als taakaccent heeft het
  verzamelen van incidenten en het attenderen en adviseren van collega’s op onveilige
  situaties;
• Stel taken en verantwoordelijkheden vast en bedeel deze toe aan medewerkers;
• Maak van het veilig en gezond uitvoeren van het werk een collectieve
  verantwoordelijkheid.

Van belang is er zorg voor te dragen dat deze personen (de beleving hebben) over voldoende vaardigheden en kennis te beschikken, om deze taken en verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk op te pakken.

3. Betrokkenheid en draagvlak medewerkers vergroten
Het succes van de aanpak hangt nauw samen met het draagvlak onder uw medewerkers.

(Her)bevestig het draagvlak van uw medewerkers door met hen de inhoud van het plan van aanpak door te nemen. Maak zo nodig (nog eens) duidelijk waar hun belang ligt.

Neem weerstanden en angsten weg door in gesprek te gaan. Hoe dit gebeurt is afhankelijk van de manier waarop in uw bedrijf gecommuniceerd wordt. Stimuleer de betrokkenheid door geregeld activiteiten te organiseren waarbij medewerkers betrokken worden. Aandacht doet betrokkenheid leven!

Ga verder met actie 3.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten